Praat mee over het thema permanent bewonen van recreatiewoningen

advertentie

ANNA PAULOWNA – Op dinsdagavond 31 oktober onderzoekt de gemeenteraad samen met inwoners en andere betrokkenen onder welke voorwaarden het permanent bewonen van recreatiewoningen mogelijk gemaakt kan worden.

Aanmelden voor deze bijeenkomst  wordt op prijs gesteld. De avond is in MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1 in Anna Paulowna en begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Het programma vindt u hieronder.
Aanleiding
De gemeenteraad heeft in november 2016 de omgevingsvisie vastgesteld. In het werkdocument van de omgevingsvisie (voorontwerp) was opgenomen dat het permanent bewonen van recreatiewoningen mogelijk gemaakt kon worden. De raad heeft toen besloten dit niet (direct) over te nemen en gevraagd om dit eerst verder te onderzoeken. Om vervolgens aan de hand van deze informatie goed te kunnen beoordelen wat de gevolgen kunnen zijn van het permanent bewonen van recreatiewoningen.
Programma
Als uitgangspunt wordt nu voorgesteld dat permanente bewoning van recreatiewoningen mogelijk is, tenzij… In de bijeenkomst op dinsdagavond 31 oktober wordt gezamenlijk met inwoners en betrokkenen bekeken kan onder welke omstandigheden invulling kan worden gegeven aan het ‘tenzij’. Dit wordt gedaan door het vraagstuk met vier verschillende brillen te benaderen en deze bevindingen vervolgens samen te voegen. De thema’s zijn:

Ruimtelijk kwaliteit
Landschappelijke inpassing
Vrijetijdsbusiness
Woningbouw
Uiteraard is er ook ruimte voor overige inbreng als aanvulling op deze thema’s.

advertentie