Plaats voor vrijstaande woningen

advertentie

(door: Theo Moras)

’t Veld – De voormalige openbare school de Boet in ‘t Veld is ook tegen de vlakte gegaan. Het is gesloopt voor het bouwen van woningen. Op deze locatie is Bot Bouw voornemens om 8 woningen te bouwen op kavels van ca. 400 m2.

Naast deze locatie op het naast gelegen grasland heeft de Provincie toestemming gegeven om  in beginsel 60 woningen te bouwen in het woningbouwplan ’t Veld-Noord. Eindelijk is het gelukt om daar te mogen bouwen waar o.a. de Dorpsraad zich al jaren mee bezig had gehouden.

 

 

advertentie