‘Pietje Bell’ mentaliteit leidt tot kostenpost van miljoenen

advertentie

Verantwoordelijk wethouder Sociaal Domein Mary van Gent

Wim van Twuijver, Anja van der Horst en Arthur Cremers schreven samen een boek over hun tijd als directieteam in gemeente Hollands Kroon. Samen brachten zij een grondige verandering van de ambtelijke organisatie tot stand. In hun boek beschrijven zij dat veranderingsproces, hier en daar gelardeerd met metaforen.

Het drietal gaf mede leiding aan het reorganiseren van het Sociaal Domein. De schrijvers spreken in dat verband over een ‘Pietje Bell mentaliteit’. De dure opheffing van het COWWI wordt zo afgedaan als een onschuldige ‘kwajongensstreek’. In 2015 besloot het college ‘het roer om te gooien’ en de sociale zaken anders te gaan aanpakken. Tegelijk met de decentralisatie van sociale taken werd uit oogpunt van efficiency besloten de gezamenlijke inkoop van zorg met de andere Noordkopper gemeente te beëindigen. Een ‘slim klein groepje’ ambtenaren kwam samen om daar een plan voor te bedenken. Vervolgens moest natuurlijk wethouder Mary van Gent warm worden gemaakt voor dat plan. Zij durfde het aan om voor het ‘revolutionaire’ plan, dat volgens de schrijvers getuigt van een ‘Pietje Bell mentaliteit’, politieke verantwoordelijkheid te dragen.

Streken
Uiteindelijk werd volgens dat plan eenzijdig in zee gegaan met Incluzio, een bedrijf dat inmiddels een groot deel van de Zorg in Hollands Kroon overnam. Het gevolg was een kostenpost van miljoenen voor Schagen en Hollands Kroon door opheffing van het samenwerkingsverband (COWWI). Volgens de regels had Hollands Kroon de ‘ontvlechting’ eigenlijk alleen moeten betalen. Toch nam Schagen de helft van het bedrag voor zijn rekening. De voorzichtige raadsleden durfden het niet aan een in dit geval passende Motie van Wantrouwen in te dienen. Het werd slechts een Motie van Treurnis die niet door de raad werd aangenomen. Team Pietje Bell had met vlag en wimpel gewonnen. Welke streken heeft dat team nog meer voor ons in petto?

Volgens burgemeester Jaap Nawijn is Incluzio nu zelfs een onderdeel van de gemeentelijke organisatie geworden. ‘Incluzio ís Hollands Kroon’ verklaarde hij kortgeleden. Blijkbaar is deze private organisatie zo geïntegreerd binnen het ambtenarenapparaat dat het -in ieder geval door onze burgemeester- als één geheel wordt gezien…

Kees Zwaan
Hollands Kroon

advertentie