Ouderenpartij stelt vragen over Visjagersgaatje

advertentie

HOLLANDS KROON – In verband met de vaardiepte van het Visjagersgaatje bij Den Oever heeft de Ouderenpartij vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Deze vragen zijn hieronder geplaatst.

Geacht College,

Op grond van artikel 45 van het reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten van NH wil de Ouderenpartij NH u een paar vragen stellen over de toegang tot het Visjagersgaatje m.b.t. de vaardiepte.

Inleiding vragen
Enkele maanden geleden hebben wij enkele vragen gesteld over de vaardiepte van het Visjagersgaatje m.b.t de bereikbaarheid van de haven van Den Oever.
Dat was de vragenserie 2017/102.
In de beantwoording van deze vragen lezen we in een bijlage van Rijkswaterstaat dat de maximale baggerdiepte van het Visjagersgaatje 4 m is en de nautische diepte gegarandeerd is op 3,5 m.

Zes keer per jaar wordt het Visjagersgaatje gepeild. Aan de hand hiervan wordt beoordeeld of er gebaggerd dient te worden in dit gebied.

In de Wieringer Courant van 25-05-2018 lezen we nu het onderstaande bericht.

 

Kotter aan de grond binnen vaargeul Visjagersgaatje

DEN OEVER Bij het KNRM-station Den Oever ging donderdagochtend rond kwart voor zes de pieper af, omdat op de Waddenzee, vlak voor de haven, de kotter SC 35, de Jacob Senior, aan de grond was gelopen in het Visjagersgaatje.

Deze Urker, onder Duitse vlag varend met een diepgang van 4,40 meter, stond bij hoogwater nog binnen de vaargeul vast. De schipper kon de kop van de kotter nog wel heen en weer bewegen met behulp van de boegschroef. Gezien de grootte van het schip, dat 24 meter lang is, en het vermogen van de Johanna Maria, de plaatsvervangende reddingboot van de KNRM Den Oever, leek het de bemanning verstandig assistentie vanuit Den Helder te vragen. In de tussentijd werden door de Wieringers rondjes om de kotter gevaren om de diepte in de omgeving te peilen. Hieruit bleek dat naast het vaarwater, buiten de boeienlijn, meer water stond. Vanaf de Johanna Maria werd nogmaals een sleepverbinding gelegd om de kotter naar dieper water te trekken. De SC 35 kwam los en kon zijn weg vervolgen; de Joke Dijkstra van station Den Helder kon retour. De Johanna Maria heeft het eerste stuk nog even vooruit gevaren om de diepte te peilen voor de SC 35.

Wat hierbij direct vragen oproept is het feit, dat er een kotter met een vaardiepte van 4,40 m in het Visjagersgaatje met een maximale nautische vaardiepte van 3,5 m vaart.

Vraag 1
Is het toegestaan met een kotter die duidelijk een grotere vaardiepte heeft als de gegarandeerde nautische diepte van het Visjagersgaatje daar te varen, zo nee is er controle?

Vraag 2
Wie draait hier voor de kosten op van het vlottrekken en eventueel tijdelijk een slechtere bereikbaarheid van de haven van Den Oever?

Vraag 3
Is het misschien een gangbare praktijk om bij hoogwater het er maar op te wagen en het Visjagersgaatje te bevaren?

Zes keer per jaar wordt het Visjagersgaatje gepeild. Aan de hand hiervan wordt beoordeeld of er gebaggerd dient te worden in dit gebied.

Vraag 4
Is het mogelijk dat in twee maanden door bijzondere omstandigheden m.b.t wind en waterstromingen de nautische vaardiepte in het Visjagersgaatje niet meer gehaald wordt, komt dit weleens voor en wordt daardoor het varen op het Visjagersgaatje stilgelegd?

Vraag 5
Wordt de vaardiepte in het Visjagersgaatje bepaalt door Rijkswaterstaat bij hoog- of bij laagwater? Kunt U aangeven wat de vaardiepte in het Visjagersgaatje bij hoog water maximaal mag zijn.

In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,

Jeff Leever
Fractievoorzitter
Ouderenpartij NH

advertentie