Oppositiepartijen dienen motie van treurnis in

advertentie

HOLLANDS KROON – “De oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, Progressief Hollands Kroon en Onafhankelijk Hollands Kroon hebben gezamenlijk een motie van treurnis ingediend”, aldus Sylvia Buczynski namens deze partijen.

In de raadsvergadering van 28 september hebben zij dit gedaan omdat de gemeenteraad niet tijdig en onvoldoende op de hoogte is gebracht van bepaalde wijzigingen. Ook daarvoor was al meerdere keren aangedrongen op betere communicatie en had het college beterschap beloofd.

In de afgelopen weken is de gemeenteraad van Hollands Kroon wederom geconfronteerd met beslissingen waarvan men niet op de hoogte was, uitmondend in het vertrek van de gemeentesecretaris en het ontslag van een topambtenaar.

Intussen is steeds duidelijker geworden dat er binnen de organisatie van alles mis is en dat het college onvoldoende grip heeft op de gang van zaken, met als resultaat een ernstige overschrijding van bepaalde budgetten. Het niet informeren van de raad is een politieke doodzonde, aangezien het budgetrecht bij de gemeenteraad – het hoogste democratische orgaan – ligt. Het vertrouwen is hiermee nog verder geschaad.

De oppositiepartijen beraden zich, in afwachting van nadere uitleg van het college en het onderzoek van de auditcommissie (die zich op 18 oktober over de cijfers zal buigen), over de te nemen stappen voor de raadsvergadering van 2 november.

advertentie