Openbare fractievergadering Onafhankelijk Hollands Kroon

advertentie

ANNA PAULOWNA – De fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon vergadert maandag 18 maart in de Robbenoordbos zaal in MFA De Ontmoeting in Anna Paulowna.

De agenda van de raadsvergadering van 28 maart wordt behandeld. Wilt je met de fractie in gesprek dan ben je van harte welkom. Vooraf aanmelden is gewenst
zodat wij kunnen zorgen dat de deur open is. Dit kan via onafhankelijkhk@gmail.com.

advertentie