Openbaar fractieoverleg CDA

advertentie

Web-banner-BBHK-728x90px

WIERINGERWERF – De fractie van het CDA vergadert op woensdag 20 september in HCR De Maaier, Terpstraat 1 in Wieringerwerf. De vergadering is openbaar.

De vergadering begint om 20.00 uur. In de vergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 28 september besproken. Op de agenda van de raad staan een aantal bestemmingsplannen ter besluitvorming en de benoeming van de nieuwe griffier.  De stukken voor de vergadering zijn te vinden op de website van de gemeente.  Ook als u met de fractie wilt spreken over andere onderwerpen bent u van harte welkom.

advertentie