Op te grote voet?

advertentie

Is het huishoudboekje van de gemeente Hollands Kroon wel op orde? Dat vraag ik me af na de gemeenteraadsvergadering van 3 oktober te hebben gezien.

Het is de moeilijke taak van wethouder Meskers op de centjes te letten en een balans te vinden tussen inkomsten en uitgaven. Deze moeilijke klus hoeft hij gelukkig niet alleen te klaren. Daar heeft hij een team van ambtenaren voor.

Ambtenaren die ervoor hebben (door)geleerd en hopelijk competent zijn. Bij het doorlezen van Meskers’ rapportage valt het me op dat het document een brij van tabellen, cijfers en ambtelijke tekst bevat. Dat is ook ongeveer de constatering van de meerderheid van de gemeenteraad. Het is bijna niet te begrijpen. Is dat de opzet van de opsteller(s) van dit rapport of is het een eis dat er zoveel cijfers en tabellen in staan? Pleitte commissaris van de koning Johan Remkes niet onlangs voor meer transparantie? Maakte hij zich geen zorgen over het democratische gehalte van gemeentebesturen? Met het presenteren van een dergelijk rapport zijn de zorgen niet verdwenen, sterker nog, zij zijn gegroeid.

Als we uitgaan van de laatste tabel in het rapport, resteert na de uitgaven van de inkomsten te hebben afgetrokken, een negatief saldo van € 503.198: een tekort dus. Na ‘handig’ boekhouden door Meskers en zijn ambtenaren weten zij dit om te buigen tot een positief saldo, namelijk € 154.855. Hou je dan de burgers niet voor de gek? Zelfs Jip Pancras van SHK die we kennen als een behoudend raadslid maakt zich zorgen. Hij wees terecht op de bevoegdheden van de gemeenteraad: de gemeenteraad mag én moet controleren en heeft daarnaast het budgetrecht. In voorzichtige bewoordingen stelde hij dat de gemeenteraad eigenlijk buitenspel wordt gezet.

Jan Eichhorn van GL wond er geen doekjes om; het rapport staat bol van wollig taalgebruik en foute cijfers. Kortom, er wordt met dit rapport een onjuiste voorstelling van zaken gegeven. Mevrouw Sijbenga van PHK schaarde zich ook bij de criticasters van het rapport. Het is bijna onleesbaar en al helemaal voor de burger een ontoegankelijk document. Zij riep het College op eindelijk eens wakker te worden! De Groot van de CU besloot een motie van treurnis in te dienen die dan ongeveer de strekking zou hebben van ‘we betreuren het dat de wethouder (het College) niet beter op de centjes heeft gelet, maar die motie haalde het niet. Zelfs LADA (aanvankelijk een progressieve, kritische partij) stemde tegen. Fractiediscipline verbiedt ze al te kritische standpunten in te nemen. Frits Westerkamp zit namelijk namens LADA in het College.

Groen Links, Progressief Hollands Kroon, Christen Unie, D66, PvdA en Onafhankelijk Hollands Kroon (Wittink) steunden de motie, maar die haalde helaas geen meerderheid. Blijkbaar een steun in de rug voor Meskers om op dezelfde voet door te gaan. Toch een gemiste kans van de Gemeenteraad om eindelijk eens de tanden te laten zien. Een beetje grommen was ook genoeg geweest.

Burgers krijgen volgend jaar de kans om door middel van hun stem te kiezen voor een meer democratisch, transparant beleid. Zo’n beleid zal in ieder geval niet in gang gezet worden door Senioren Hollands Kroon, VVD, CDA en LADA: alle vier behoudende fracties…

(door: Kees Zwaan)

advertentie