Onthulling van wapenschild op het Domeinkantoor in Wieringerwerf

advertentie

Foto’s aangeleverd: Onthulling wapenschild op het Domeinkantoor in Wieringerwerf door hoogheemraad Kees Stam en wethouder Theo Meskers

WIERINGERWERF – Het Domeinkantoor aan de Ingenieur Smedingplein heeft sinds kort weer een wapenschild. De onthulling werd gedaan door hoogheemraad Kees Stam en wethouder Theo Meskers.

Het wapenschild verdween van de gevel toen het waterschap in 2003 het Domeinkantoor verliet. Het wapenschild is recent in originele staat hersteld. Nu de herbestemming van het Domeinkantoor tot appartementencomplex voltooid is, is het een uitgelezen moment om het wapenschild terug te hangen op de plek waarvoor het gemaakt is. Het wapenschild in het bezit van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is nu in langdurig bruikleen gegeven aan het Domeinkantoor.

Wieringermeerpolder
De Wieringermeer viel droog in 1930. Het overgrote deel van de grond in de polder was eigendom van het Rijk en werd beheerd door de Domeinen. Het Domeinkantoor uit 1942 diende als onderkomen van deze dienst. Heemraadschap de Wieringermeer nam op 1 januari 1942 het waterbeheer over van het Rijk en huurde enkele vertrekken in het pand. Het gebouw bleef tot 2003 in gebruik door het waterschap en tegenwoordig is het een appartementencomplex. Het Domeinkantoor wordt beschermd als Rijksmonument als gaaf bewaard voorbeeld van markante overheidsarchitectuur uit de beginperiode van de Wieringermeerpolder.

Wapenschild
Het wapen van Heemraadschap de Wieringermeer zit vol symboliek. De brede zwarte rand staat voor de solide dijken van de Wieringermeer die in 1930 droogviel. Het goud en de korenaren symboliseren de vruchtbare grond en de haringen de oorspronkelijke toestand, de zee. Het wapen is in 1947 ontworpen door Johannes Petrus van der Drift (1913-1981). De Haagse firma Van Gelder en Van Ginkel kreeg vervolgens opdracht om het wapen in reliëf uit te voeren voor op de gevel van het Domeinkantoor.

Heemraadschap de Wieringermeer
Heemraadschap de Wieringermeer, opgericht op 1 januari 1942, fuseerde in 1994 met het Waterschap de Aangedijkte Landen en Wieringen en het Waterschap Texel tot Waterschap Hollands Kroon, om in 2003 op te gaan in het huidige Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Twee oud-bestuurders te weten dhr. S.P. Steltenpool en dhr. W. Rooks waren bij de onthulling aanwezig.

Het wapenschild is permanent te zien op het Domeinkantoor in Wieringerwerf (Ir. Smedingplein 1). Topstukken uit de collectie van het hoogheemraadschap zijn geëxposeerd in de museale ruimte ‘Waterschat’ in de hal van het kantoor van HHNK, Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard. Geopend tijdens kantooruren. Gratis entree en gratis audiotour met prachtige verhalen over de geschiedenis van het waterschap.

Ontwerp door Johannes van der Drift

advertentie