Onderhoud Stolperbasculebrug

advertentie

Schagen – De Stolperbasculebrug in de provinciale weg N248 verbindt de oevers van het Noord-Hollands Kanaal ter hoogte van De Stolpen. WaakSaam voert begin maart 2017 onderhoud uit aan de Stolperbasculebrug in opdracht van de provincie Noord-Holland.

Eén van de twee lagers van de centrale aandrijfas (het bewegende onderdeel) van de brug moet worden vervangen. Dit mankement is ontstaan na de onderhoudsbeurt van de brug in 2014. In combinatie met de werkzaamheden aan de aandrijfas vernieuwt WaakSaam de slijtlaag van het brugdek.

De werkzaamheden veroorzaken verkeershinder voor gemotoriseerd verkeer en de scheepvaart. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de brug. Om de overlast te beperken werkt WaakSaam 24 uur per dag en ook in het weekend.

Stolperbasculebrug tijdeljk gesloten voor verkeer
Tijdens de werkzaamheden is de Stolperbasculebrug gedurende zes dagen (van vrijdagavond 22.00 uur tot donderdagavond 18.00 uur) gestremd voor gemotoriseerd verkeer.
Autoverkeer kan omrijden via Vlotbrug ’t Zand of de Kooybrug.
Vanwege de geringe draagkracht van vlotbrug ‘t Zand geldt voor het vracht- en landbouwverkeer een omleidingsroute via de Schoorldammerbrug of de Kooybrug.
Alleen nood- en hulpdiensten worden door verkeersregelaars over de brug geleid.

Voorlopige planning stremming wegverkeer
Stolperbasculebrug gesloten voor gemotoriseerd verkeer van 3 maart 22.00 uur tot en met 9 maart 18.00 uur.

(Brom)fietsers en voetgangers
(Brom)fietsers en voetgangers kunnen te allen tijde gebruik maken van de Stolperbasculebrug.

Openbaar vervoer
Tijdens de werkzaamheden kan het openbaar vervoer niet over de Stolperbasculebrug. Connexxion zal gebruik maken van pendelbussen aan beide zijden van de brug.

Scheepvaartstremming
Ook de scheepvaart ondervindt hinder van de werkzaamheden omdat onder het brugdek gewerkt wordt met pontons en het brugdek tijdens de reparatie van de aandrijfas niet open kan. Het betreft een volledige stremming te plaatse van de Stolperbasculebrug van drie dagen. Daarna is doorvaart gedurende drie dagen alleen mogelijk onder de gesloten klep van de brug.

Voorlopige planning scheepvaartstremming.
Volledige stremming: van vrijdag 3 maart 22.00 uur tot maandag 6 maart 18.00 uur.
Doorvaren onder gesloten brugdek: van maandag 6 maart 18.00 uur tot  donderdag 9 maart 18.00 uur.

Om de recreatievaart te ontzien voert WaakSaam de werkzaamheden uit buiten het vaarseizoen.

advertentie