Ondanks weerstand Meerjarenplan Noordzee visserij aangenomen in Straatsburg

advertentie

“Er mogen geen onwerkbare situaties ontstaan die kunnen leiden tot omvangrijke vangstverboden, het stilleggen van schepen en werkloosheid van vele gezinnen en families. Dàt is wat mij betreft de échte uitdaging van het Meerjarenplan Noordzee visserij”, zegt Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) n.a.v. het debat en de stemming in het Europees Parlement in Straatsburg over het Noordzee-plan voor de visserij.

Het plan (beschreven in het rapport Rodust) is zojuist aangenomen bij de stemming in het EP, tot tevredenheid van Van Dalen: “Het was nog spannend, maar uiteindelijk heeft het parlement ingestemd met dit plan, en daar ben ik als schaduw-rapporteur content mee. Natuurlijk zijn er nog veel zaken waaraan moet worden gewerkt, maar een goed begin is het halve werk.”

De Noordzee is één van de meest complexe visgronden ter wereld, met bijna honderd verschillende vissoorten en met vloten uit acht Lidstaten.

Van Dalen: “Ik ben voorstander van regionalisatie van de visserij: de diverse visgebieden in de EU kennen flinke verschillen, en dus moet je in het beleid rekening houden met die verschillen. Dat nieuwe beleid begon met het Meerjarenplan Oostzee visserij in 2016. Ik vond dat een goed plan.” Volgens Van Dalen is er in het Noordzee-plan voluit rekening gehouden met duurzame visserij én de belangen van de vissers uit de Lidstaten. “Daarom heeft de ECR-fractie mijn advies gevolgd, het plan te steunen. Dit plan zet de ontwikkeling van het succesvolle Noordzee visserijbeleid voort: alle grote visbestanden in die zee zijn immers goed op peil. En we weten, dat vele vissers in het recente verleden daartoe offers hebben gebracht: de vloot is immers gedwongen gekrompen.”
Enkele linkse fracties en de Partij vd Dieren stemden tegen het plan.

Van Dalen ziet ook grote zorgen, juist over de Noordzee visserij. “Uit een hoorzitting die recent in de Visserijcommissie werd gehouden bleek duidelijk, dat onder andere de invoering van de aanlandplicht zeer complex is. Zeker, ik steun ten volle de doelstellingen van reductie van discards, en het verbeteren van de selectiviteit. Maar die mogen geen disproportionele gevolgen hebben! Er mogen geen onwerkbare situaties ontstaan die kunnen leiden tot omvangrijke vangstverboden, het stilleggen van schepen en werkloosheid van vele gezinnen en families. Dàt is wat mij betreft de échte uitdaging van het Noordzee visserijplan! En daar moeten we nu hard aan gaan werken, door maximale flexibiliteit te vinden in die aanlandplicht. Plus ontheffingen voor vissoorten met hoge overlevingskansen bij teruggooi en bij gebruik van speciale netten, zoals schol.”

advertentie