Onafhankelijk Wittink vergadert

advertentie

Op 14 december komt fractie Henk-Jan Wittink bijeen in gelagkamer Het Stamineeke, Kerkplein 13 Hippolytushoef. Op de agenda staat de raadsvergadering van 20 december, actuele kwesties die inwoners naar voren brengen en de ontwikkeling van de afsplitsing Wittink (voormalig LADA lid) tot een nieuwe lokale partij. Aanvang 20.00 uur.

“Zondegeld door gezwalk”

Het  belangrijkste agendapunt is ongetwijfeld de beëindiging van de bestuursovereenkomst COWWI met Schagen. Een overeenkomst waarbij Schagen diensten verleent aan Hollands Kroon i.v.m. het sociaal domein. Volgens het college: te duur, inefficiënt en onder de maat. Deze kwestie roept vele vragen op.

Hollands Kroon heeft de ambitie om een regiegemeente willen zijn die liever diensten inkoopt dan deze zelf uitvoert. Vraag is: kunnen ze wel inkopen? In het sociaal domein leidt dit wederom tot problemen. Eerder werd G4S gekozen tot partner. Dit stuitte op veel weerstand bij bewoners vanwege de twijfelachtige reputatie elders in de wereld en onvoldoende ervaring in de zorg. Nu blijkt dat ook de buren niet in staat zijn om de gevraagde taken naar behoren uit te voeren. Van regionale samenwerking in de Noordkop blijft weinig over. Onafhankelijk Wittink streeft ernaar om behalve de opvatting van het college, ook wederhoor toe te passen en daarvoor mensen uit Schagen uit te nodigen. De mislukte inkoop heeft ten minste 3,5 miljoen extra gekost als de overeenkomst daadwerkelijk wordt beëindigd. Of het alternatief beter en goedkoper gaat worden is nog allerminst zeker. Uit het voorstel blijkt dat op geen enkele wijze.

                                                          
Lokale actiepartij

Wittink is nog steeds een onafhankelijk LADA lid, echter zonder leden en bestuur. Hier zullen we nog een aantal stappen gezet moeten worden. Met Algemeen Belang Hollands Kroon zijn al contacten gelegd voor na de verkiezingen en ook nieuwe lokale spelers hebben zich eerder gemeld. Hoe e.e.a. zich zal ontwikkelen valt nog moeilijk te zeggen. Veel zal afhangen van de betrokkenheid van inwoners. Reden om u van harte uit te nodigen om hierin mee te denken

advertentie