Oecumenische viering in Oosterland over Mozes

advertentie

Op zondag 7 mei staan de deuren van de Michaëlskerk in Oosterland weer open voor iedereen van ver en dichtbij die mee wil vieren, luisteren en
zingen bij de maandelijkse viering van het Oecumenisch Centrum Michaëlskerk.

Het jaarthema van 2017 is “ Gevallen helden- mensen met streken” en in de meiviering is Mozes de hoofdpersoon. Mozes, de baby in het biezen mandje, de man die midden in de woestijn geroepen werd om het volk Israël te bevrijden uit Egypte. De man die bemiddelaar was tussen God en het volk. De man die soebatte en suste, de man die steeds tussen twee vuren stond. Kunnen we hem begrijpen?Was hij een held of viel hij van zijn voetstuk en lijken wij vandaag nog op hem?

De werkgroep verdiepte zich in zijn leven en zijn mogelijke motieven.  Wat maakte dat hij deed wat hij deed? En als je in zijn huid kruipt, is
er dan ook ruimte voor mededogen en begrip? Zo ontstond al pratend en schrijvend deze viering, waarin teksten en liederen een geheel vormen en ons in de spiegel laten kijken. De liederen worden voor en met de kerkgangers gezongen door het Michaëlskoor en de Kindercantorij o.l.v. Marco Mosk en Dries Post op
orgel. De viering begint om 10.30 uur. Vanaf 10.15 uur wordt er ingezongen.
Na afloop is er koffie/thee en gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te  praten.
Iedereen is van harte welkom!
Op de eerste zondag van juni, juli en augustus is er GEEN viering. Op  zondag 27 augustus is er weer een viering tijdens de Flora en visserijdagen.

advertentie