Oecumenische diensten in de Wieringermeer

advertentie

WIERINGERMEER – Ook dit jaar is er in januari de week van Gebed voor de Eenheid. Zondag 21 januari worden er in drie kerken in de Wieringermeer oecumenische diensten gehouden. Het Christendom is verdeeld sinds de Reformatie, ruim 500 jaar geleden.

Door het houden van een zelfde, oecumenische viering laat men zien, dat de goede wil er is om christenen met verschillende tradities bijeen te brengen. Het initiatief wordt wereldwijd gedragen en ieder jaar is er een ander land dat het thema samenstelt en teksten aandraagt. Deze keer zijn het de kerken uit het Caribisch gebied. De Caribische christenen zijn afkomstig uit bevolkingsgroepen waar het koloniale verleden en de slavernij een grote rol speelde.

Vanuit de gedachte dat men, ondanks onderdrukking en wanhoop, toch moed kan putten uit het geloof, zijn de gebeden en teksten samengesteld. De Raad van Kerken, ook actief in de Wieringermeer, heeft voor zondag 21 januari vieringen voorbereid die iedereen kan bezoeken, ongeacht de kerk waar men gewend is naar toe te gaan.

In de Samenstroom kerk te Wieringerwerf zal pastor Tilma voorgaan, in de RK kerk Maria Sterre der Zee te Middenmeer is dat dominee Zondag en in de P.K.N. kerk aan de Langeweg in Slootdorp dominee Lammers. In alle drie kerken heeft de collecte een speciale bestemming en deze keer is dat voor de Stichting “Friends for Brikama”. Deze organisatie zet zich o.a. in om kinderen in Gambia naar school te laten gaan, zodat zij later in staat zullen zijn om zelf aan de toekomst van hun land te bouwen. In de kerken vertellen leden van deze Stichting hier meer over.

De diensten beginnen om 10.00 uur. Na afloop is er onder het genot van koffie en thee gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten.

advertentie