Nominaties voor West-Friesland en Clusius College Schagen

advertentie

REGIO – Begin 2018 wordt voor de derde keer de Lang Leve de Liefde Award uitgereikt. Met de Lang Leve de Liefde Award willen Soa Aids Nederland en Rutgers de kwaliteit van seksuele- en relationele vorming op scholen stimuleren, waarderen en er bekendheid aan geven.

Maandag 22 januari werd bekend dat Praktijkschool West-Friesland is genomineerd voor de Lang Leve de Liefde Award voor het praktijkonderwijs en het Clusius College in Schagen voor het voortgezet onderwijs.

Lang Leve de Liefde Award
Met de Lang Leve de Liefde (LLL) Award willen Soa Aids Nederland en Rutgers de kwaliteit van seksuele- en relationele vorming op scholen stimuleren, waarderen en er bekendheid aan geven. Voor de award komen scholen in aanmerking die:
• structureel, dus in meerdere leerjaren, bij voorkeur ieder schooljaar, lesgeven over seksualiteit en relaties;
• gebruik maken van o.a. het lespakket Lang Leve de Liefde;
• zich onderscheiden in lessen en beleid over seksualiteit, seksuele diversiteit en wensen en grenzen;
• de pijlers van de Gezonde School (beleid, educatie, signalering en omgeving) in acht nemen.
Dit jaar worden er awards uitgereikt voor drie schooltypes: voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Bekendmaking winnaar
In de Week van de Liefde (12–16 februari) wordt per schooltype de winnaar bekend gemaakt en de Lang Leve de Liefde Award met de bijbehorende prijs op de winnende school uitgereikt. Praktijkschool West-Friesland is genomineerd voor de LLL Award voor het praktijkonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs maakt het Clusius College in Schagen kans om de Award te winnen.

Beoordeling inzendingen
De inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit professionals werkzaam in preventie, onderzoek en onderwijs op het gebied van seksuele gezondheid en seksuele vorming. Bij de beoordeling wordt gelet op vier aspecten: educatie, beleid, signalering, omgeving. Dit zijn ook de pijlers van de Gezonde School en het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Ook de mate waarin er structureel aandacht is voor het thema relaties en seksualiteit, seksuele diversiteit en wensen en grenzen wordt meegenomen in de jurering. De samenwerking van de school met GGD (in deze regio GGD Hollands Noorden), Jeugdgezondheidszorg en Sense, en de betrokkenheid van ouders zijn belangrijke aandachtspunten.

advertentie