Nijpende woningnood zorgt voor illegale bewoning van recreatiewoningen

advertentie

Pand naast voormalig gemeentehuis Schagen wordt gekraakt in de zeventiger jaren (Niestadt-fotocollectie, Zijper Museum, Schagerbrug).

HOLLANDS KROON – Raadslid Annaert (VVD) herinnerde ons tijdens de raadsvergadering van donderdag 23 mei aan een hardnekkig probleem waarvan we allemaal weten dat het er nog steeds is: woningnood. Het lukt veel mensen niet om een passende, maar vooral betaalbare woning te vinden.

Veel jongeren moeten daarom noodgedwongen bij hun ouders blijven wonen. Oudere alleenstaanden blijven in hun grote eengezinswoning wonen omdat er geen alternatieven zijn. En om een hypotheek te kunnen krijgen moet je een vrij hoog bedrag hebben gespaard. Velen verdienen te weinig om periodiek geld opzij te leggen. Jongeren in de jaren zeventig bedachten een oplossing: we forceren de deuren van leegstaande panden en gaan er ‘gewoon’ in wonen. Tegenwoordig is dat een betrekkelijk zeldzaam verschijnsel. De huidige ‘oplossing’ wordt vaak gevonden in het betrekken van recreatieverblijven van allerlei aard.

Brieven
De gemeenteraad ontving een brief waarin een pas gescheiden man zijn (huisvestings)probleem uit de doeken doet. Hij schreef: “Mijn huis moest verkocht worden. Mijn vrouw en kinderen kregen vrij snel een andere woning. Ikzelf woon bij vrienden en kennissen. In de sociale huursector is de wachttijd lang. Particulier huren, mag je rekenen op huren om en nabij de € 1000,-. Het alternatief is huren op een camping, tentje of? Kopen is na een scheiding een illusie. Er is een groot tekort aan (betaalbare) woonruimte. Buiten Noord Holland wonen is een optie, maar ik heb mijn werk en familie in Noord Holland. Een van de eigenaren van bedoelde huisjes (recreatiewoningen) zou dit aan mij willen verhuren, dat is dan weer verboden.” Een tweede briefschrijver meldde: “Ik wilde bij deze nogmaals mijn mening laten weten met betrekking tot het recreatie wonen. Ik zelf woon hier nu 3 jaar met veel plezier. Ik ben door de onzekerheid van het wonen meerdere keren op zoek gegaan naar een huurwoning in de buurt. Dit is bijna niet te vinden. Dit is helaas niet alleen mijn probleem maar ook het probleem van vele andere starters. Als ook het wonen op het recreatie park verboden gaat worden word de markt van jonge woningzoekenden al groter. Veel jongeren die ik spreek willen graag in het dorp wonen, maar door deze problemen is de mogelijkheid heel klein.” Beide brievenschrijvers doen een beroep op alle raadsleden om zich met dit grote (sociale) probleem bezig te houden. Enkele raadsleden wezen erop dat het legaliseren van illegale bewoning het probleem niet wegneemt. Het zou zo maar kunnen zijn dat er andere problemen door worden aangewakkerd. Denk bijvoorbeeld aan de huren van zomerwoningen die na legalisering zullen stijgen. Maar ook zullen er meer mensen huurtoeslag gaan aanvragen. Annaert noemde het dan ook terecht een ‘complex probleem’.

Woningnood
Waar mensen leven zijn woningen nodig. Een dak boven je hoofd is nu eenmaal onontbeerlijk voor een mens. Helaas is de woningnood anno 2019 schrijnend. Er zijn steeds meer mensen die geen (passende) woonruimte kunnen vinden. Als er woningen met een betaalbare huur worden aangeboden zijn er heel veel belangstellenden. Sommige woningen zijn zo begerenswaardig dat er honderden op reageren. En ook in vroeger jaren was dat niet anders. Na de Tweede Wereldoorlog was er bijvoorbeeld ook een groot tekort aan woningen. Pasgetrouwde stellen konden niet zomaar een eigen onderdak vinden en bleven noodgedwongen bij hun ouders wonen. In grote steden werden eigenaren met grote woningen gedwongen dakloze mensen een deel van hun huis te verhuren. Dat waren lapmiddelen die het probleem niet oplosten. Betaalbare woningen waren moeilijk te krijgen. De overheid probeerde op allerlei manieren de voorraad sociale huurwoningen te vergroten. Ook het woningbezit werd flink gesubsidieerd. Door middel van jaarlijkse premies en het aftrekbaar maken van betaalde rentes werd een eigen woning voor menigeen bereikbaar.
Woningmarkt
Door de schaarste aan woningen stijgen de koopprijzen en schieten de huren omhoog. Het is een echte markt geworden. De lage rente op spaargeld maakt dat investeren in stenen erg aantrekkelijk is voor kapitaalkrachtigen. Goedkope woningen worden opgekocht door vastgoedondernemingen of particuliere huisjesmelkers. In Kreileroord zijn woningen opgekocht die onderverhuurd worden aan Poolse gastarbeiders. Er zijn bedrijven die in grote steden honderden huizen hebben opgekocht en anderen zo van de huizenmarkt ‘verdringen’. De jonge Prins Bernhard kwam bijvoorbeeld in het nieuws als eigenaar van honderden huizen in Amsterdam.

Noordkop
In plattelandsgebieden zoals de Kop van Noord-Holland is grote druk ontstaan op de grotere kernen. Met name Schagen is aantrekkelijk voor forensen uit de Randstad. Het voorzieningenniveau is dan ook uitstekend en er is in Schagen (nog) geen grote leegstand van winkelpanden zoals in Den Helder het geval is. Ook Anna Paulowna (goede treinverbinding met de Randstad) is populair bij forensen. Het gangbare type huis is de eengezinswoning. Dat soort woning is bedoeld voor een doorsnee-gezin en heeft meestal 3 slaapkamers. Er is op dit moment echter een duidelijke behoefte aan kleinere wooneenheden. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om beleid te maken dat erop gericht is iedereen passende, betaalbare huisvesting te bieden. En dat kan niet geheel aan de ‘markt’ worden overgelaten. Grotere huizen zouden misschien gesplitst kunnen worden. Leegstaande winkel- en kantoorruimtes zouden omgebouwd kunnen worden in woonruimte. Tenslotte heeft iedereen behoefte aan én recht op passende woonruimte. Het is een probleem waaraan met vereende krachten moet worden gewerkt. Er kan hierover niet genoeg gedebatteerd worden in de raad. De inwoners vragen de raad dringend iets aan het nijpende probleem te doen…

advertentie