Nieuwe ronde voor aanvragen van gemeenschapsfondsen Microsoft

advertentie

MIDDENMEER – Bij Microsoft kunt u weer een aanvraag doen voor steun van gemeenschapsfondsen. Non-profitorganisaties die actief betrokken zijn bij gemeenschapsprojecten in de gemeente Hollands Kroon en of de gemeente Medemblik en die aan de voorwaarden voldoen, kunnen hiermee financiële steun van Microsoft ontvangen.

Microsoft zet zich in voor lokale gemeenschappen waarin zijn datacenters zich bevinden. Daarom biedt Microsoft onder andere financiële steun om te helpen bij het creëren van sterkere gemeenschappen en nauwere samenwerkingen met lokale partners. Microsoft wil hiermee bijdragen aan sociale, economische en duurzame vooruitgang van deze gemeenschappen.

Non-profitorganisaties van verschillende groottes kunnen hiervoor in aanmerking komen. Microsoft biedt namelijk fondsen die gericht zijn op het ondersteunen van kleine projecten die bijdragen aan de onmiddellijke behoeften van een gemeenschap, en fondsen die gericht zijn op het ondersteunen van grootschalige projecten die bijdragen aan maatschappelijke, economische of ecologische ambities van een gemeenschap.

Lees op de website van Microsoft Datacenter gemeenschapsfonden voor de voorwaarden en het indienen van een aanvraag, de criteria waaraan je als organisatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor een fonds en het downloaden er het aanvraagformulier.

Alle aanvragen dienen vóór 18 januari 2019 te worden ingediend en worden beoordeeld door vertegenwoordigers van Microsoft en leden van de lokale gemeenschapsraad. De toekenningen worden op 30 mei 2019 bekendgemaakt.

advertentie