Nieuwe ontwikkelingen trafostation

advertentie

(door: Theo Moras)

’t Veld – De mogelijkheid om met de hoogspanningskabels eerder ondergronds te gaan zou een welkome doorbraak kunnen betekenen om tot een bevredigende oplossing te komen voor de al jaren omstreden locatie van een Transformatorstation achter de Rijderstraat in ’t Veld.

Eén deze dagen wordt definitief duidelijk of het Trafostation mag worden aangelegd achter de Rijderstraat/De Weel in ’t Veld.

Vanuit de overheid in Den Haag is er ook een landelijke actie gestart om hoogspanningskabels die boven woningen langslopen, om de bewoners van deze woningen uit te kopen. Dit speelt ook voor de bewoners van de Rijdersstraat en op ’t Verlaat.

Dit gaat ± 3 á 4 miljoen euro kosten, veel geld vinden de meeste fracties. Zeker omdat er op deze locatie ook een veel slimmere oplossing mogelijk is alleen moet daarvoor wel de bestedingsvoorwaarden worden opgerekt.

Eerder ondergronds
OHK stelt voor om ten noorden van de Rijderstraat al ondergronds te gaan daar hier de open ruimte geschikt voor is. Ook de kosten liggen lager dan bij uitkoop. Hoogspanningskabels ondergronds aanleggen kost 1 miljoen per kilometer en de totale afstand is 2,8 km.

Waardoor dit een goedkopere oplossing betekend en een bijkomend voordeel, de bewoners van de woningen waar het om draait kunnen gewoon in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen.

advertentie