Mulder en Marsmans vragen door: Mary van Gent

advertentie

In de serie Mulder en Marsmans vragen door spreken wij vandaag met wethouder Mary van Gent. Bij het gesprek is aanwezig de woordvoerder van de gemeente, Dhr. Ben Bruin. Het is de eerste keer dat we een gesprek voeren waarbij een woordvoerder aanwezig is. Meteen maar even vragen dus.

Allereerst natuurlijk van harte welkom, fijn dat u tijd voor ons kon maken. Voor ons is het de eerste keer dat we een gesprek voeren in het bijzijn van een woordvoerder. Vanwaar deze dubbele bezetting?
Ben Bruin: Eigenlijk is dat om kennis met jullie te maken. We hebben elkaar al meerdere malen telefonisch gesproken, en het leek me goed om elkaar eens in persoon te ontmoeten. Daarnaast is het leerzaam voor me, zowel om de politica wiens woord ik vaak voer beter te leren kennen, maar ook om jullie en jullie manier van interviewen te leren kennen.
(Peter) Voor ons ook leerzaam. Een heel verschil met bijvoorbeeld Schagen. Dit gesprek vergde best veel tijd in de voorbereiding. Zowel in vergelijking met de gesprekken die we organiseerden voor de verkiezingen, als in vergelijking met buurgemeente Schagen. Voor de verkiezingen stonden de fractieleiders in de rij om ondervraagd te worden namelijk. En in Schagen is de mores dat je de wethouder binnen een kwartier persoonlijk aan de lijn hebt. Hoe verklaart u dat verschil in insteek?
Ben Bruin: Natuurlijk bestaat er verschil tussen Schagen en Hollands Kroon. We proberen ons beleid zo goed mogelijk uit te dragen. Je hebt gelijk als je zegt dat de lijntjes wel wat korter mogen. Juist daarom zijn we ook begonnen met de persmomenten. Een overleg dat wel structureel is, eens in de twee weken, maar ook in een informele sfeer. Ik denk dat het een stap op de goede weg is.
(Evert) Dat beloofd wat voor de toekomst. U kent me en ik zal u er beslist op aanspreken.
(Peter) Mevrouw van Gent, u bent natuurlijk onze hoofdgast. Kunt u zichzelf even kort introduceren? Wie bent u en wat bracht u in de politiek?
Ik ben natuurlijk een oude bekende. De voorgaande vier jaren was ik wethouder in deze gemeente. Ik heb dezelfde portefeuilles met een aantal aanvullingen daarop.
Oorspronkelijk kom ik niet uit de politiek maar uit het bedrijfsleven.
(Peter) Voor u wethouder werd had u dus geen politieke ervaring?
Totaal niet, het was zelfs zo erg dat ik niet wist wie de toenmalige burgemeester was. Ik ben twintig jaar directeur operations bij verschillende bedrijven geweest. Ik had dus wel knowhow en bagage om een rol te kunnen spelen. Ik heb toen toegezegd om de rol van secretaris te vervullen bij Senioren Hollands Kroon. Eigenlijk meteen bij het begin werd gezegd dat het zonde was om met mijn capaciteiten geen rol in de raad te spelen. In dat eerste jaar werd ik meteen betrokken, werkte ik mee, aan het herschrijven van ons partijprogramma. Dat werd mijn vuurdoop in de politiek. Ik heb toen ook veel tijd geïnvesteerd om het systeem en de mensen te leren kennen. Toen de verkiezingen naderden stond ik op de tweede plaats op de kieslijst. Je weet dan al dat je in de Raad zult komen. Op dat moment voelde ik ook wel dat ik er klaar voor was. We haalden toen zes zetels, een winst van twee. We groeiden en daardoor kwam ineens de vraag of ik dan de wethouder voor onze partij wilde worden. Ik ging de politiek in met reuzestappen, als het ware.
Ik heb wel ondervonden dat ik me meer thuis voel in de  rol van bestuurder dan in de rol van politica. In die zin ben ik prima terecht gekomen.
(Peter) U twijfelde dus niet om u opnieuw kandidaat te stellen?
Nee, inderdaad. Ik wil graag de klus afmaken waaraan ik ben begonnen. Ik vind het leuk om de gemeente te besturen, beslissingen te nemen en knopen door te hakken. We hebben natuurlijk heel veel meegemaakt de afgelopen vier jaar. Ga er maar aan staan, we zijn ruim veertig procent gekort door het Rijk. De impact van die verandering was enorm en dreunt nu nog door in het beleid. Niet alleen van ons maar ook in het beleid van de meeste andere gemeenten. Ik heb steeds het belang van de inwoner centraal kunnen stellen, ook al heb ik daar soms ingewikkelde keuzes voor moeten maken. Ook voor mij persoonlijk. Die transitie van 2015 heeft een enorme impact gehad. Juist door als uitgangspunt te nemen dat de zorg voor onze bewoners er niet onder mocht leiden hebben we er een goede invulling aan kunnen geven. De mensen die aanspraak maken op zorg waarderen de zorg die we aanbieden met een 7,5. Dat is een goed cijfer, zeker als je de beoordeling in andere gemeenten bekijkt.
(Evert) Wie neemt die enquête voor haar rekening?
Dat is het Rijk. We hebben zelf geen invloed op de vragen. Je kunt er dus vanuit gaan dat de vraagstelling neutraal is, en dat is eigenlijk logisch en goed. Dat maakt me ook best een beetje trots. Aan de ene kant hebben we de korting door het Rijk goed verwerkt en aan de andere kant hebben we de toename in de zorgvraag op kunnen vangen. Met name in de jeugdzorg hebben we stappen kunnen maken. De zorg die we bieden is laagdrempelig en professioneel. Ik denk dat we, door vroegtijdig constateren en ingrijpen, een beter product en een beter resultaat hebben kunnen realiseren.
(Evert) U gaat er dus vanuit dat de kostenstijging die we nu zien, in de toekomst gaat worden terugverdiend?
Dat is precies waar we op inzetten inderdaad. Het is op den duur goedkoper, en niet te vergeten beter, om problemen in en vroeg stadium aan te pakken. Daar zullen we in de toekomst de vruchten van plukken.
(Evert) Ik heb het debat over de tekorten bij Incluzio gevolgd en zelfs terug gekeken. Ik werd daar niet vrolijk van. De financiën rondom de zorgverlening zijn op zijn zachts gezegd niet in steen gehouwen.
Ik wil dat niet aan Incluzio ophangen. Het is beslist zinvol om naar de resultaten te kijken die andere gemeenten behalen. We scoren in die vergelijking zeker niet slecht. Het is waar dat de inrichting en de bekostiging van de zorg voor de gemeenten een grote uitdaging is. Ik ben ervan overtuigd dat we met een goede oplossing zijn gekomen, zowel naar de zorg vrager als naar de zorg betaler toe.

(Evert) Ik wil het met u hebben over drugsbeleid, een ander onderdeel van uw portefeuille. De rijksoverheid staat experimenten met gereguleerde wietteelt toe. Het verbaast mij, dat een gemeente met een agrarische achtergrond niet voorop loopt om nieuwe agrarische initiatieven aan zich te binden. Hoe komt dat?
Ik vind dat een lastige vraag. Alcohol en drugspreventie zitten in mijn portefeuille. Ik richt me dus voornamelijk op voorlichting en het oplossen van druggerelateerde problemen. Het telen van wiet zit bij veiligheid en valt dus onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester.
(Evert) Eigenlijk zit wietteelt niet bij veiligheid maar bij economische zaken, toch?
Zo kun je het inderdaad ook zien. Als het gaat om legalisering, dan heeft onze gemeente daar niet voor gekozen.
(Evert) Dat is niet zo’n bevredigend antwoord, maar ik heb meer pijlen op mijn boog. Het drugslandschap verandert  razendsnel. De grens tussen drugs en medicijnen vervaagd. Hoe gaat u daarop inspelen?
De stuurgroep jeugd, alcohol en drugs, onder verantwoordelijkheid van de GGD, gebruiken we om die ontwikkeling te monitoren. En ja, het drugsprobleem neemt toe, maar staat nog in géén verhouding tot de gevolgen die alcoholmisbruik met zich meebrengt. In zijn algemeenheid kan ik zeggen dat we zwaar inzetten op preventie. We zien gelukkig ook dat de leeftijd waarop jongeren instappen omhoog gaat. Dat is winst. De afstand tussen hulpverlening en de groep kwetsbare jongeren is ook kleiner geworden. We zijn dus in staat om eerder in te grijpen. Ook dat is winst.
(Evert) Laatste vraag over gezondheid. Gisteren vloog er een vliegtuig over voor een geluidsbelevingsvlucht. Waar was u met uw spandoek om tegen deze vluchten te protesteren? 
Het gemeentebestuur is niet specifiek over deze vlucht geïnformeerd, ik las er dus pas gisteren over. Een standpunt zouden we moeten bepalen in samenwerking met de hele regio. Dat is nog niet gebeurd.
(Peter) Het gaat om ruim 40.000 vluchten, meer dan honderd per dag dus. Kan de gemeente hier iets tegenin brengen, of gaat de hele procedure buiten de gemeenten om?
Het betreft een Rijksbesluit. Je kunt er tegen ageren, maar meer ook eigenlijk niet. Het klinkt misschien cru, maar je kunt er als gemeente niets mee.

(Peter) Ik wil het met u hebben over de formatie. Er zijn nu drie in plaats van vier wethouders. Een verzwaring van de portefeuilles dus. Hoe wordt dat afgesproken?
Eigenlijk hebben we gekeken naar het logische verband. Wat sluit er goed aan op de onderdelen van beleid dat je toch al onder je hoede hebt. Veel van de taken die wethouder Westerkamp uitvoerde, sloten aan op mijn portefeuille. Die heb ik dan ook overgenomen.
(Peter) Als je de taken die eerst met vier personen werden uitgevoerd nu met drie personen uitvoert, krijg je dan ook een hogere vergoeding?
Nee, de vergoeding voor de wethouder is wettelijk vastgesteld en is niet afhankelijk van de zwaarte van de portefeuille.
(Peter) Als je het dan omdraait, waren we dus eigenlijk in de vorige periode duur uit. U deed met z’n vieren wat je eigenlijk ook met drie personen had kunnen doen.
Al bij de vorige formatie is naar voren gekomen dat, vanwege de omvang van de gemeente, het aantal wethouders op drie zou moeten worden gesteld. De enorme verandering in takenpakket heeft ons doen besluiten om toch met vier mensen te gaan werken. Dat sloot mooi aan op de vier partijen die deel uitmaakten van de coalitie, maar de motivatie was toch echt de extra werkzaamheden die de transitie met zich meebracht.
(Peter) Een persoonlijk intermezzo. Over vier jaar, als deze periode erop zit, wat zijn dan uw ambities? Langer raadslid, of misschien toch een carrière in de provinciale of misschien wel landelijke politiek?
Over vier jaar ben ik politiek klaar, dan zit mijn werk erop. Ik heb geen ambitie om daarna nog stappen te maken in provinciale of landelijke politiek. Ik vind de lokale politiek heel leuk, en nogmaals, ik voel me als een vis in het water als lokaal bestuurder.

(Evert) Nog een laatste lastig onderwerp. In uw portefeuille is ook de burgerparticipatie ondergebracht. Ik heb mij gestoord aan een onderdeel van die participatie, namelijk het meepraten over de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Steekt het u niet dat de meest duidelijke eis die naar voren kwam, dat de nieuwe burgemeester bij voorkeur een vrouw zou moeten zijn?
Dat is inderdaad geen kwalificatie. Een goede burgemeester moet voldoen aan bepaalde kwalificaties, als dat zo is, dan maakt het niet uit of het een man of een vrouw is.
De belangstelling om mee te praten was bijzonder gering, de uitkomst, de genoemde kwalificaties waren op z’n vriendelijkst, nietszeggend. Mislukt experiment?
We hebben willen kijken of en hoe we de inwoners konden laten meepraten over de nieuwe burgemeester. De belangstelling blijkt zeer gering. Misschien willen ze niet meepraten, of willen ze iets anders zeggen. Wat telt, is dat we in ieder geval proberen om de mensen bij het bestuur te betrekken.
(Evert) U hebt 2300 vragenlijsten aan bedrijven gestuurd. Slechts 26 bedrijven hebben tot nu toe de moeite genomen om die in te vullen. Bent u nog wel relevant?
Dat bepaalt uiteindelijk de burger zelf. Landelijk beleid is gericht op het streven naar de terugtrekkende overheid.
(Evert) Staat u daarachter?
Ja, als je ziet wat er na de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden wel. De overheid heeft in de loop van de jaren steeds meer zorgtaken op zich genomen, totdat het simpelweg onbetaalbaar werd. De burger is mans genoeg om zijn lot in eigen hand te nemen. U zit toch niet te wachten op een wethouder die wel even verteld hoe het moet?
(Evert) Nou, ik zit misschien wel te wachten op een wethouder die protesteert tegen bijvoorbeeld die vliegtuigen.
Dat kan, dat is ook een mogelijkheid.
(Evert) Het zou mij zorgen baren als de kiezer zou zeggen: nou én. Ze zijn wel de legitimatie van uw handelen.
Ik zie ook in de toekomst wel veranderingen in de politiek. Ik heb er natuurlijk geen concreet beeld bij, maar je zou kunnen denken aan een raadsprogramma in plaats van een coalitieakkoord. Misschien ga je wel toe naar het systeem van de gekozen wethouder.
(Evert) Is er al niet sprake van een raadsprogramma?
We hebben aan alle oppositiepartijen gevraagd om hun punten in te leveren, zodat we ze in het coalitieakkoord konden meenemen. We hebben het grote gros van die voorstellen kunnen opnemen in het akkoord.
(Evert) Hoe verloopt zo’n proces na de verkiezingen? U krijgt de uitslag. Wanneer was u op de hoogte, dat u in het voorkomende geval weer als wethouder zou worden voorgedragen?
Ik ben in september vorig jaar door mijn partij gevraagd of ik opnieuw wethouder zou willen worden. Ik heb daar eigenlijk ook meteen ja op gezegd. In het laatste gesprek van de formatie dragen de partijen hun kandidaat wethouder voor.
(Evert) Is dat in het geval van mijnheer Meskers nog een punt van discussie geweest?
Ja , natuurlijk. Maar uiteindelijk is het een zaak die voor rekening en verantwoording van de VVD komt. De VVD heeft het goed gedaan tijdens de verkiezingen en Theo Meskers heeft net zoveel stemmen gekregen als vier jaar eerder. Dat gaf ons het vertrouwen dat hij een goede kandidaat zou kunnen zijn.
(Evert) Hoe beleef je het als wethouder persoonlijk als een collega sneuvelt?
Het is voor mij echt een zwarte dag geweest. Het overkomt je als college je voelt je samen verantwoordelijk. De vraag is dan: hoe reageren wij daarop? Stapt het hele college op, of blijf je zitten? Ik heb gekozen voor mijn verantwoordelijkheid als wethouder. Voor de continuïteit van de gemeentelijke organisatie en het bestuur was het beter dat wij onze, nog maar korte, termijn afmaakten. Dat is niet per definitie leuk voor de wethouders die weggestuurd worden.
(Evert) Ik denk dat het een uitstekend stukje damage control is geweest, waar uw huidige collega’s u uiterst erkentelijk voor zullen zijn.
We hebben ons moeten herpakken. Intern vertrokken er twee belangrijke ambtenaren en in het college verloren we twee collega’s. Het proces was heftig, maar ik denk dat we tevreden mogen zijn met het resultaat.
(Evert) Zijn er maatregelen genomen om de miscommunicatie tussen de ambtenaar en de beleidsmaker, en vervolgens tussen de wethouder en de raad, in de toekomst te voorkomen?
We hebben van de zaak geleerd, dat we er dichter op moeten zitten, dat we eerder signalen moeten krijgen dat er iets speelt. Het programma “Balans 2018”  vormt hierin de leidraad. In de praktijk houden we de vinger aan de pols en we maken pas op de plaats voor wat betreft vernieuwingen. Wat niet wegneemt dat we ons blijven richting op goede dienstverlening aan onze inwoners en proberen die continue te verbeteren.
(Peter)Maar een catastrofe is niet te voorkomen?
Nou nee, maar dat neem ik de pers eigenlijk kwalijk. De zaak werd van meet af aan als iets zeer negatiefs en als zeer groot en duur in de media gebracht. De feiten hadden daar vaak onder te lijden. Dit is trouwens een gegeven waar ik de afgelopen vier jaar regelmatig mee geconfronteerd ben.
(Evert) Nou voel ik me aangesproken. De gemeenteraad heeft ervoor gekozen de journalistiek slechts naar het wettelijk minimum te financieren (Noot Evert: in tegenstelling tot Den Helder en Schagen, waar een veel ruimere ondersteuning van de lokale omroep is gerealiseerd) dus die bal kaats ik meteen terug. Ik begrijp wel wat u bedoelt, de pers heeft zich in deze zaak niet van haar meest genuanceerde kant laten zien. In mijn persoonlijke geval, heb ik niets in mijn berichtgeving hoeven herroepen.
Ik bedoel, dat het beeld dat werd uitgedragen niet heeft bijgedragen aan de meest efficiënte manier om met deze zaak om te gaan, en dat het de zaak ook vaak geen recht deed.
(Ben) Eigenlijk praten we nu over de formele toepassing van het programma Balans 2018. Dit kunnen we beter in een gesprek met de burgemeester, de portefeuillehouder bespreken. Hij gaat erover, en kan je daarover informeren. Ik wil best een verzoek voor een interview bij hem neerleggen.
(Evert, en ik omarm Ben innig) Ik ga graag een keer met de burgemeester in gesprek, niet specifiek over dit onderwerp, maar om ook zijn achtergrond en beleving te ontdekken. Zoals ik ook hoop dat u dit interview hebt ervaren. Mevrouw van Gent ik wil u hartelijk voor dit mooie gesprek bedanken.

advertentie