Motie Vreemd aan orde van de dag komt “heel” vreemd over

advertentie

(door: Theo Moras)

Hollands Kroon – De motie Vreemd aan de orde van de dag die dinsdagavond werd ingediend was toch wel een vreemde maar ongebruikelijke gebeurtenis.

Hoewel men wist dat er een motie opstapel stond en wat daar in zou komen te staan heeft het college ‘s middags de vergunning nog even afgegeven aan Royal ZAP.

Na een lange discussie met wethouder Groot waarin het college voor dat de motie werd behandeld nog niet ruiterlijk toe had gegeven dat de vergunning in de middag al was verleend. Nagenoeg zo-niet de voltallige raad wisten voor de behandeling van betreffende motie niet eens dat de vergunning al was verleend.

Hoewel het college wel de bevoegdheid heeft om zelf dergelijke beslissingen te nemen, had het wel zo netjes geweest zowel de coalitie als de oppositie partijen hiervan in kennis te stellen. De hele discussie over dit al vele jaren voortslepende onderwerp gaf alleen maar duistere, discutabele en onbegrijpelijke antwoorden, en had dan helemaal niet hoeven te worden gevoerd.

Zelfs de indiener van de motie, de fractie LADA was door hun eigen wethouder hier zelfs niet van op de hoogte gebracht.

De motie die inhield dat het college geen vergunning moest afgeven voor de uitbreiding van ZAP, kon dus helemaal niet meer worden ingediend omdat de vergunning al was verleend. Het tekent eens te meer dat de voltallige gemeenteraad zowel de coalitie als de oppositie partijen van Hollands Kroon ook in deze kwestie totaal niet serieus worden genomen door het college van hun gemeente.

Het college bepaalt hoe en wat er gebeurd en wordt net als bij andere kwesties, waarvan bij sommige er zelfs al jaren rechtszaken lopen al dan niet spontaan gesteund door de coalitie partijen.

Hierdoor geven ze ook de oppositie steeds het nakijken en waar de inwoners (hun de kiezers) de gevolgen steeds van ondervinden.

advertentie