Modder op de weg tijdens het oogstseizoen; laat u niet verrassen!

advertentie

Web-banner-BBHK-728x90px

HOLLANDS KROON – Het oogstseizoen is weer van start. Dit betekent een periode van hard werken voor de landbouwers, maar ook een periode van mogelijke verkeersonveiligheid op de wegen rondom boerderijen en landbouwvelden.

Vooral wanneer boeren hun oogst via de openbare weg moeten vervoeren, kunnen er gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan door grond die van landbouwvoertuigen afkomt. Houdt u daarom rekening met modder op de weg en gladheid. Om u op de werkzaamheden te attenderen is degene die de oogst binnenhaalt verplicht om de zogenoemde modderborden te plaatsen.

De vervuiler hoort de weg schoon te maken!
Direct nadat het werk klaar is, moet de vervuiler de weg schoon te maken. Helaas gebeurt dit nog niet altijd. Wees dus alert, ook als u geen borden ziet.
Modder op de weg zonder borden? Neem contact met ons op!
Ziet u op modder zonder dat er borden zijn geplaatst, meldt het dan bij ons. Met de Fixi app kunt u zelf altijd en overal een melding maken met uw smartphone. Wij letten er in deze periode extra op dat er borden worden geplaatst en de weg weer netjes schoon wordt gemaakt.

Nalatigheid landbouwer
Als blijkt dat de landbouwer nalatig is of is geweest dan nemen wij contact met diegene op. In veel gevallen wordt er een proces-verbaal opgemaakt met een boetebedrag van €220,-. Bij het niet juist schoonmaken van de weg gaan wij over tot het schoonmaken, waarbij de kosten worden verhaald op de veroorzaker.

advertentie