Minister boos op ziekenhuis

advertentie

Web-banner-BBHK-728x90px

DEN HELDER – De Noordwest Ziekenhuisgroep dreigt de Spoedeisende hulp en de afdeling voor acute verloskunde op de locatie Den Helder per 2 januari 2018 te sluiten. Tenminste, als op 1 oktober 2017 de extra gelden (9 miljoen) niet toegekend zijn.

Minister Schippers is niet gelukkig met deze mededeling. In reactie stelt ze richting de NWZ: “ik vind het ongepast dat u per brief dreigt de spoedeisende hulp (SEH) en acute verloskunde in Den Helder te sluiten.”

“Burgers en patiënten in uw regio hebben, juist waar het gaat om acute zorg, recht op duidelijkheid. Zij moeten kunnen rekenen op de bereikbaarheid van bij uitstek deze zorg. U heeft de verantwoordelijkheid voor het leveren van deze goede zorg.”

De minister is niet alleen niet gelukkig met de dreiging van sluiting, maar stelt ook dat de enige uitkomst van overleg kan zijn “dat minimaal de spoedeisende hulp en acute verloskunde op de locatie Den Helder beschikbaar blijven voor de bevolking uit de regio”.

Het is volgens Schippers de verantwoordelijkheid van de ziekenhuis(groep) en de dominante zorgverzekeraar VGZ om gezamenlijk te bepalen welke zorg op een bepaalde locatie wordt verleend (het locatieprofiel), en welke vergoeding van de zorgverzekeraar daar tegenover staat.

Voor de genoemde afdelingen geldt dat deze vanuit de regio binnen 45 minuten bereikbaar moeten zijn. Aan de verzekeraar en het ziekenhuis om hiervoor te zorgen, stelt de minister.

“We zijn teleurgesteld in het antwoord van de minister”, aldus de NWZ. “Wij hebben een duidelijke onderbouwing geleverd waarin staat wat de daadwerkelijke kosten zijn voor het in standhouden en op peil brengen van de acute verloskunde en spoedeisende hulp op locatie Den Helder.”

“Daarbij hebben we ook aangegeven de rekening niet uitsluitend bij de Rijksoverheid neer te leggen. De minister verwijst nu opnieuw naar de NZa (voor de beleidsregels), Zorg Instituut Nederland (voor de normen) en VGZ (voor de middelen).”

Op korte termijn staat er een gesprek gepland tussen NZa, VGZ en Noordwest Ziekenhuisgroep in de hoop om tot een positieve oplossing te komen voor 1 oktober 2017.

advertentie