Meningsverschil over een te verwijderen es in Oosterland

advertentie

Het is voor Andries Veenstra een raadsel waarom een weliswaar oude, maar kerngezonde boom moet verdwijnen van het terrein van het Oosterlander kerkje.

Vanuit zijn raam zag hij een boomverzorger gewapend met een motorzaag bezig takjes af te zagen. Hij spoedde zich naar de plek waar men van plan was de in zijn ogen prachtige, zeldzame es om te zagen. Door zijn bemoeienis stopte de boomverzorger met zagen. Er kwam zelfs politie, vier man sterk, aan te pas. Veenstra eiste nadrukkelijk inzage in de kapvergunning van de gemeente, die de boomverzorger helaas niet kon tonen.

De gemeente heeft dan ook enige tijd geleden het ‘ja, tenzij’ principe van toepassing verklaard op het bomenbestand in Hollands Kroon. Alle bomen op particuliere terreinen zijn daardoor eigenlijk vogelvrij geworden en mogen door de eigenaren naar believen worden verwijderd. Met die wetenschap dachten de opdrachtgevers dat het ook wel voor deze boom zou gelden. Een oude boom die nog gezond is moet je niet verwijderen vindt Veenstra. De es is volgens hem een boom die geen overlast geeft, windkracht 10-11 heeft doorstaan en tot nu toe geen enkele schade heeft veroorzaakt.

De beheerder van het kerkhof, Jaap Lont, legt uit waarom de boom weg moet. De boom zou wel eens om kunnen waaien en schade aan dure grafzerken kunnen toebrengen. Daar is men niet voor verzekerd en het kerkbestuur heeft het geld niet om eventuele schade te vergoeden. Voorzitter van het kerkbestuur Jan Zomerdijk vertelt desgevraagd dat de boom hinder oplevert. Hij denkt dat er takken op het dak van de buren zouden kunnen vallen. Zomerdijk vindt dat de boom in de weg staat en overlast veroorzaakt. Toch was hij in de veronderstelling dat de boom alleen gesnoeid zou worden.

Veenstra wil koste wat kost voorkomen dat de boom wordt omgezaagd. Ook ‘kandelaberen’ (zeer kort afzagen) is voor hem onbespreekbaar. Desnoods zal hij zich aan de boom vastketenen. Veenstra is meteen een handtekeningenactie in Oosterland gestart. ‘Handen af van die boom’ is zijn devies…

Kees Zwaan
Hollands Kroon

advertentie