Medewerker Landschap NH verdacht van fraude

advertentie

NOORD-HOLLAND – Landschap Noord-Holland heeft een aanzienlijk fraude door één van de medewerkers vastgesteld. Het betreft het sinds 2013 doorsluizen van kleinere bedragen via valse facturen, vanuit een eenmanszaak waarvan de betrokken medewerker de eigenaar is.

Hier stonden voor zover bekend geen feitelijke werkzaamheden of verleende diensten tegenover. Het ontvreemde bedrag betreft in totaal bijna € 300.000,-.

Na de vaststelling is de betrokken medewerker op staande voet ontslagen. Landschap Noord-Holland heeft aangifte van de fraude gedaan bij de politie.

Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld om vast te stellen hoe deze fraude heeft kunnen plaatsvinden en welke maatregelen noodzakelijk zijn om dergelijke fraude in de toekomst uit te sluiten. Het onderzoek richt zich ook op de vraag of ook andere organisaties door de fraude zijn benadeeld. Voorts heeft Landschap Noord-Holland onmiddellijk juridische maatregelen genomen om zoveel mogelijk van de verduisterde gelden terug te krijgen.

De belangrijkste conclusies uit het nog uit te voeren externe onderzoek zullen publiekelijk gedeeld worden.

Bron: Landschap Noord-Holland

advertentie