Marktpartij gezocht voor woningbouw ’t Veld Noord

advertentie

’t VELD – Op 23 februari 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingplan ’t Veld Noord gewijzigd vastgesteld. Nu staan alle seinen op groen om de woningbouw in ’t Veld Noord ook daadwerkelijk te realiseren.

Hiervoor zoekt de gemeente een marktpartij die de plannen voor woningbouw kan realiseren. De tenderprocedure, ook wel aanbesteding genoemd, is op 8 maart gestart. Het gaat hier om fase 1 van het woningbouwplan, de bouw van zestig woningen. Tot 11 april 12.00 uur kunnen geïnteresseerde marktpartijen reageren via Tendernet.
Selecteren marktpartij
In de tenderprocedure staan eisen en wensen die aan de ontwikkeling worden gesteld. Aan de hand hiervan wordt een marktpartij geselecteerd die hier het beste invulling aan kan geven. Door gebruik te maken van de creativiteit van de markt, zorgen we voor een optimale invulling van het plangebied. Verwacht wordt dat de eerste woningen voor 2020 worden opgeleverd. De tenderprocedure staat uitgeschreven op Tenderned.
Tevreden over samenwerking
Het college is erg tevreden over de lokale betrokkenheid en de goede samenwerking met de dorpsraad ’t Veld – Zijdewind. Wethouder Theo Groot: “De samenwerking met de dorpsraad heeft er mede voor gezorgd dat er sprake is van een groot draagvlak voor het woningbouw

advertentie