Maaien van waterplanten van start

advertentie

NOORD HOLLAND – Donderdag 15 juni start het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met het maaien van de waterplanten uit 5.700 km sloten. Dat doen ze om wateroverlast te voorkomen. Door te maaien kan het water beter doorstromen en via gemalen uiteindelijk in zee terechtkomen. Zo houden we Noord-Holland droog. Daarbij houden zij ook rekening met de natuur.

Ruimte voor natuur
Waterplanten zijn belangrijk voor de waterkwaliteit. Ze houden de bodem en zwevende deeltjes vast, ze nemen licht en voedingsstoffen op en gaan daarmee de strijd aan met (blauw)algen. Ook bieden ze een schuilplaats voor kleine dieren en vissen. In zijn algemeenheid geldt: hoe meer soorten, hoe beter de kwaliteit van het water.

Planning maaien
De maaiboot komt, waar nodig, twee keer per jaar langs. De eerste maaironde is van 15 juni tot 1 augustus. Zij maaien dan een deel van de waterplanten weg, zodat er genoeg leefruimte overblijft voor de waterdieren. Ze maaien vooral het diepere middengedeelte van de sloot. Aan de zijkanten laten ze de waterplanten zo veel mogelijk staan. Dat zijn de plaatsen waar kleine vissen, kikkers, salamanders en torretjes zich schuil houden, en die wil men zo min mogelijk verstoren.

In september/oktober is de tweede maaironde. In deze tijd is de natuur minder gevoelig voor verstoring en maaien ze intensiever. Ze maken het water klaar voor de winter. Het regent dan meer en ze moeten dan extra veel water kunnen afvoeren. Waterdieren geven ze zoveel mogelijk de kans om te ontsnappen.

Rekening houden met de dieren
De maaikorf van de boot heeft extra brede mazen en als het water te warm is, maaien ze niet, omdat de vissen dan sloom kunnen zijn en snel tekort aan zuurstof krijgen. Het maaiafval blijft langs de kant liggen, zodat dieren die zijn meegeschept nog terug kunnen naar de sloot.

Maaien van riet
Riet beschermt de oevers van wegen en dijken. Als riet de doorstroming van het water teveel belet, dan wordt het verwijderd. Als er genoeg ruimte is, dan beheren ze het op een manier waar de waterkwaliteit en de ecologie zo veel mogelijk profijt van heeft. Dit betekent op de meeste plekken dat ze het riet eens in de drie jaar gefaseerd maaien: steeds laten ze een deel van het riet staan, zodat dieren zich in het riet kunnen verschuilen.

Foto: aangeleverd

advertentie