Ledenvergadering Belbusvereniging

advertentie

De Belbusvereniging Noordkop houdt haar Algemene Leden Vergadering (ALV) 2019 op woensdag 22 mei om 13.00 uur. De plaats van handeling is afhankelijk van het aantal belangstellenden en wordt in de week van 13 mei definitief bekend gemaakt aan de deelnemers. Ook wordt dan de definitieve agenda met bijlagen verzonden.

Concept-agenda:

1. Welkom door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Verslag ALV 2018, mei 2018
4. Jaarrekening 2018 van de penningmeester
5. Jaarverslag 2018 van de secretaris
6. Accountantsverklaring boekjaar 2018
7. Tariefverhoging
8. Voorstel te benoemen als bestuurslid de heer Fijko van der Laan voor een eerste termijn
9. Aftredend en herbenoembaar bestuurslid en penningmeester Jan Hoornsman
10. Aftredend voorzitter is de heer Eef Bos
11. Afspraken en sluiting

Leden die de ALV willen bijwonen zijn van harte welkom. Zij worden verzocht om hun deelname door te geven voor maandag 13 mei, 12.00 uur. Opgave kan op secretariaat@belbusnoordkop.nl. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Belbusvereniging Noordkop

advertentie