Landje ruil op voormalig Wieringen

advertentie

Voormalig Wieringen

HOLLANDS KROON – Gedeputeerde Jaap Bond ondertekent de kavelruil Stroe en Nesse. In deze kavelruil wordt in samenwerking met twee agrariërs, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de provincie Noord-Holland in totaal ca 65 hectare grond in eigendom verruild.

De kavelruil Stroe en Nesse levert een bijdrage aan meerdere (maatschappelijke) doelen zoals onder andere verkoop van provinciale gronden uit het randmeertijdperk, ontsnipperen van landbouwgrond en vermindering van landbouwverkeer over de openbare weg.

Bron: Provincie Noord-Holland

advertentie