LADA luistert in Breezand

advertentie

Hogere ozb, bezuinigen op accommodaties, zwembaden, groenvoorziening? Fractievoorzitter Henk van Gameren geeft aan dat het collegevoorstel een discussiestuk is.  Ook wordt er gerefereerd aan het goede verloop van het AZC in Schagen. Op dit moment heerst er veel sentiment, zowel positief als negatief. Naar het oordeel van de fractie is 600 maximaal en het liefst over twee plekken verdeeld.

Het onderdeel statushouders is nog complexer. De gemeente heeft een wettelijke taakstelling om statushouders op te nemen. Dit gaat goed in Hollands Kroon, problemen heeft het niet opgeleverd. Het college vindt dat we meer statushouders kunnen opvangen wat een gunstige invloed heeft op het in stand houden van voorzieningen. Denk aan scholen, sportverenigingen, de buurtsuper.

Uitgangspunt moet zijn dat voor elke woning voor statushouders er ook een woning voor wachtenden moet komen. Henk vraagt zich af of er voldoende werk is en maakt zich zorgen over de slachtofferhulp voor getraumatiseerde statushouders. Komen de kosten voor rekening van de gemeente? Voordat tot het opnemen van meer statushouders kan worden overgegaan zullen er keiharde afspraken gemaakt moeten worden dat de daarvoor benodigde woningen gebouwd worden.

Fractielid Henk-Jan Wittink vatte het dilemma waar we in verkeren als volg samen: “Niemand wil een AZC maar deze mensen moeten wel geholpen worden.” De heer Schur onderschrijft dat, maar ziet het zwaar in omdat “Het gevaar is dat de regering uiteindelijk ingrijpt en de regie neemt. Dit is wel iets om rekening mee te houden.”

Wijkteams
Het wijkteam speelt een centrale rol speelt tussen vrijwilligers, gemeente en cliënten. Er wordt getwijfeld over het overhevelen naar de preferred partner voor de zorg. Het lijkt juridisch niet zo handig vanwege de taak van indicering. Daarnaast is er een probleem vanwege het feit dat het wijkteam onderdeel van de scope uitmaakt. Ook doordat schuldsanering bij de gemeente blijft, moet het wijkteam bij de gemeente blijven, immers één regisseur, één plan. Hierdoor kan de wethouder een probleem krijgen. De fractie is er nog niet uit wat de beste oplossing is. Waarschijnlijk zal de fractie verdeeld stemmen.

MFA
De fractie kan zich niet vinden in het collegevoorstel dat slechts een besparing van € 50.000 ten opzichte van het eerdere voorstel oplevert. Het bouwen van een entresol is niet nodig, dat geeft een besparing van € 130.000. Ook de nieuw gekozen vergaderopstelling is niet de keuze van de fractie die de huidige opstelling in een ovaal het beste model voor de raadsvergadering vindt. Daarin is het onderling (oog)contact een wezenlijk deel in de discussie. Dat valt weg wanneer de raadsleden in rijen achter elkaar worden gezet. Het argument van het college is dat er een multifunctionele ruimte ontstaat die makkelijker verhuurbaar is voor activiteiten aan de andere gebruikers van de MFA. De burgemeester verwoordde het als volgt: “Het is een multifunctionele ruimte waarin ook de raad vergadert.”

Dorpsvisie Wieringerwerf
Deze visie houdt ontwikkelingen tegen voor Wieringerwerf. De Aldi en de Lidl kunnen hierdoor niet verkassen en de lelijke plekken blijven dan open. Omdat deze ontwikkelingen nu niet kunnen plaats vinden en wachten tot een nieuw visie is ontwikkeld, komt het college met het voorstel om de oude dorpsvisie buiten werking te stellen. De fractie wacht af wat er tijdens de presentatie op 27 januari naar voren komt, wordt alvorens een standpunt te bepalen.

Toezicht gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid De nieuwe wet minister Plasterk bepaalt dat ook raadsleden toezicht moet houden op de gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur van de regeling stelt voor om het algemeen bestuur samen te stellen uit vertegenwoordigers van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Er moeten twee leden en twee plaatsvervangers benoemd worden. Fractievoorzitter Henk van Gameren heeft zich kandidaat gesteld. Daarmee is hij een van de vijf raadsleden die zich aangemeld hebben.

advertentie