LADA luistert

advertentie

MIDDENMEER – LADA houdt maandag 20 mei een openbare fractievergadering in De Meerbaak, Professor ter Veenweg 4 in Middenmeer, aanvang 20.00 uur. De agenda van de raadsvergadering van 23 maart wordt behandeld.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com

advertentie