LADA luistert

advertentie

KREILEROORD – LADA houdt maandag 25 maart een openbare fractievergadering in mfc De Doorbraak, Bollenstraat 66, Kreileroord, aanvang 20.00 uur. De agenda van de raadsvergadering van 28 maart wordt behandeld.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com

advertentie