LADA luistert

advertentie

NIEUWE NIEDORP – LADA houdt maandag 18 februari een openbare fractievergadering in dorpshuis Prins Maurits, Dorpsstraat 79 in Nieuwe Niedorp, aanvang 20.00 uur. De agenda van de raadsvergadering van 28 februari wordt behandeld.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com

advertentie