LADA luistert

advertentie

LADA houdt maandag17 oktober een openbare fractievergadering in café Tante Pietje, Havenstraat 20 ie Den Oever Aanvang 20.00 uur.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek gaan, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 25 oktober besproken. Het belangrijkste punt is de behandeling van de begroting. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com

advertentie