LADA luistert

advertentie

ANNA PAULOWNA – LADA houdt maandag 28 januari een openbare fractievergadering in MFA De Ontmoeting, zaal De Verbinding Verwachting 1, Anna Paulowna; aanvang 20.00 uur. De agenda van de raadsvergadering van 31 januari wordt behandeld.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com

advertentie