LADA luistert

advertentie

ANNA PAULOWNA – LADA houdt dinsdag 27 november om 20.00 uur een openbare fractievergadering in MFA De Ontmoeting, zaal Centraal Station, Verwachting 1, Anna Paulowna.

De agenda van de raadsvergadering van 29 november wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com

advertentie