LADA luistert

advertentie

ANNA PAULOWNA – LADA houdt maandag 16 april een openbare fractievergadering in zaal Waddenzee in de MFA de ontmoeting, Verwachting 1, Anna Paulowna. aanvang 20.00 uur.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 17 april behandeld. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com

advertentie