Laatste slag in Europees Parlement voor de puls

advertentie

BRUSSEL – Veel Nederlandse Europarlementariërs hebben, onder leiding van Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) en in nauwe samenwerking met Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Jan Huitema (VVD), een separate vote (aparte stemming) ingediend in het Europees Parlement om de pulskorvisserij definitief toe te laten in de Europese Unie.

Het komt in het Europese Parlement  weinig voor dat een separate vote wordt ingediend na een triloog akkoord. En dit kan alleen wanneer een parlementaire commissie (bijvoorbeeld de visserijcommissie), een politieke fractie of een groep van minimaal 38 Europarlementariërs een verzoek tot separate vote indienen.

Het laatste is gebeurd: er zijn 40 handtekeningen (van MEP’s) opgehaald om het verzoek tot aparte stemming te kunnen indienen. Veel Nederlandse Europarlementariërs uit vrijwel alle politieke fracties en een aantal Duitse EP-leden plus afgevaardigden uit onder andere Slowakije en Kroatië hebben het verzoek tot een separate vote – een initiatief van Van Dalen in samenwerking met Schreijer-Pierik en Huitema –  mede ondertekend.

Als de aparte stemming wordt geaccordeerd, dan komt het dinsdag 16 april in het EP te Straatsburg in stemming. Procedureel moet daartoe het volgende gebeuren: Peter van Dalen (initiatiefnemer) moet bij aanvang van de stemming over het Mato-rapport gaan staan en samen met hem alle andere 39 ondertekenaars, en dan moet hij vragen om eerst de separate vote in stemming te brengen in plaats van de provisional agreement. De separate vote stelt voor bij de stemming over de Technische Maatregelen visserij het aanvankelijke voorstel van de Europese Commissie te volgen. Dat voorstel beoogt de volledige vrijgave van de pulskorvisserij in de Europese Unie.

Peter van Dalen: “Dit is de laatste slag in het EP voor het behoud van de puls. Het nu voorliggende pakket Technische Maatregelen visserij wil een totaalverbod op de pulsvisserij per 1 juli 2021. Ik ben er tegen dat die effectieve, duurzame en innovatieve techniek zal worden verboden. Met onze separate vote doen we een ultieme poging, dat te keren. Ik ben blij dat we een brede coalitie hebben gevonden en samen strijden voor deze duurzame innovatie.

advertentie