Kwaliteit van zorg blijft in de Kop op hoog niveau

advertentie

REGIO – De combinatie van zorg en technologie krijgt in de Kop van Noord-Holland een prominente plaats. Door
intensieve samenwerking tussen de zorgtechnologie, werkgevers en technische kennisinstituten, verbeteren toekomstige werknemers hun kennis over zorg en technologie. Inwoners kunnen op deze manier heel snel van nieuwe toepassingen gebruikmaken.

Om de samenwerking kracht bij te zetten tekenen zorg- en welzijnswerkgevers, de vier Noordkop gemeenten, het ROC en Inholland op 3 november een convenant.

Unieke leerervaring in de maatschappelijke zorg
De Kop van Noord-Holland biedt op een relatief klein geografisch gebied een volledig spectrum aan (complexe) maatschappelijke zorg. En is daarom een interessante leeromgeving voor studenten. Daarom wordt momenteel gewerkt aan een onderwijsprogramma waarin studenten veel facetten van het werk reallife kunnen ervaren.

Derde opleidingsplaats psychiatrie
Ook slaan werkgevers en gemeenten de handen ineen om een extra opleidingsplaatsen voor psychiaters naar de regio te halen. Deze is hard nodig om de door vergrijzing groeiende vraag naar psychiatrische hulp te kunnen blijven aanbieden.

Ambitie van de Kop
De ambities van de Kop van Noord-Holland zijn dus groot: de bevolking vergrijst en daarmee groeit en verandert de vraag naar zorg. De regio ziet zich geconfronteerd met niet-ingevulde vacatures enerzijds en mensen die moeite hebben met het vinden en behouden van een baan anderzijds. Veel knelpunten spelen landelijk. Toch zijn er tal van kansen die in de Kop opgepakt kunnen worden om zo de gevolgen van de veranderende arbeidsmarkt op te vangen. De regionale ambitie is gericht op het concreet en praktisch zoeken naar werkbare oplossingen vanuit de sector zelf. We willen met elkaar voorkomen dat het zorg- en welzijnsaanbod in de regio door personeelsproblemen aan kwaliteit moet inboeten.

De Kop Werkt!
Match 2020 is een project dat valt onder ‘De Kop Werkt!’. De Kop Werkt! is een regionaal stimuleringsprogramma van de vier kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.
Meer informatie vindt u op www.dekopwerkt.nl.

advertentie