Klein beetje links

advertentie

Als een migrantengezin vervalt in armoede (en die kans is heel groot) zijn ze wél zielig en moet het gezin zich melden bij de, inmiddels aan de overheid gelieerde voedselbank. Ja, iedere gemeente heeft de plicht om een aantal migrantengezinnen te huisvesten, dat is geen ‘voorrang’ hebben op autochtonen, maar een onderdeel van de afspraken.

En integreren doet iedereen. Je kunt niet anders. Als je in de supermarkt boodschappen doet, is dat een integrale bezigheid die allerlei vaardigheden vereist. Vaardigheden die je je gaandeweg eigen maakt als migrant. ‘Migranten moeten integreren’ is een loze kreet van van der Laan. Hij bedoelt waarschijnlijk ‘assimileren’ en dat is iets heel anders.

Dat migranten met autochtone Nederlanders moeten omgaan is nog zo’n loze kreet. Dat gebeurt namelijk niet. Migranten doen niet mee, zoals ook andere bevolkingsgroepen niet meedoen. Wat denkt Van der Laan van de steeds grotere groep werkende armen die niet mee kunnen doen op sociaal vlak, eenvoudigweg omdat ze de middelen ontbreekt?

PvdA fractie, probeer eerst eens wat te doen aan de koopkracht van de ‘minvermogenden’ zodat deze groep weer mee kan doen. Het woord solidariteit lijkt uit het vocabulaire van de PvdA verdwenen.

Van der Laan heeft het over de verzorgingsstaat Nederland, waarmee hij de mooie woorden van Rutte napraat. Die beweert namelijk ook dat Nederland nog steeds een verzorgingsstaat is. Letterlijk zegt hij “Met de komst van de participatiesamenleving is de verzorgingsstaat niet verdwenen’. De verzorgingsstaat heeft echter maar korte tijd bestaan. Grofweg tussen 1965 en 1980, waarna regeringen een liberale koers gingen varen. Een koers die nu ondersteund wordt door de gematigd-links liberalen van de PvdA…

advertentie