Klare taal?

advertentie

(door: Kees Zwaan)

Hollands Kroon – Wat een ambtelijk, versluierend taalgebruik gebruiken de meeste gemeenteraadsleden van Hollands Kroon. Dat bleek weer tijdens de raadsvergadering op donderdag 26 mei.

Bijna allemaal zijn ze hopeloos verstrikt geraakt in het bureaucratische web van het gemeentelijke ambtenarenapparaat. De ambtenaren lijken de dienst uit te maken in Hollands Kroon. Gemeenteraadsleden zouden ‘gewone taal’ moeten spreken en zo een verbinding moeten leggen tussen de ‘gewone burger’ en de gemeente.

Liever gebruiken ze geheimtaal en ambtelijke begrippen zoals ‘implementeren’, een woord dat ik donderdag meerdere keren uit de mond van een raadslid vernam. Als je als raadslid eenmaal de taal van de ambtelijke bureaucraten gaat spreken, ben je verloren. Daarom was het raadslid van de Christen Unie, Johan Paul de Groot, een verademing: hij sprak klare taal en wond er geen doekjes om. Ook de Groen Linkser Jan Eichhorn was duidelijk: de zwakkeren in de samenleving mogen niet worden vergeten. Zij horen er ook bij.

En juist die zwakkeren was de raad even vergeten. Deze gemeenteraad was de weg kwijt toen zij destijds met het botte-bijl bezuinigingsbeleid van mevrouw Van Gent instemde. Nu zijn de fracties van Senioren Hollands Kroon, LADA en zelfs de VVD opeens vóór het reserveren van 3 miljoen euro in het sociaal domein.

De PvdA blijft voor het ‘ontschotten’ van geld en tegen het ‘oormerken’ van bedragen. Overigens ook versluierende begrippen.

De publieke tribune zat weer helemaal vol. Elice de Kruijk hield een kleine toespraak waarin zij alle gemeenteraadsleden en ook het College van B&W uitnodigde voor een feestelijke barbecue op vrijdag 27 mei  in de tent van de FNV voor het gemeentehuis. Want vooralsnog hebben de thuiszorgers de strijd gewonnen en dat is wel een feestje waard…

advertentie