Kavelruil van 310 ha in Wieringermeer

advertentie

WIERINGERMEER – Een ruil van 310 hectare grond. Daarover maken 10 boeren, de provincie Noord-Holland, het Rijk en Nuon afspraken. Het is de grootste kavelruil in het voormalige Wieringerrandmeergebied.

“Het is mooi om te zien dat de dynamiek in de Wieringermeer terug is na een periode van onzekerheid. Met deze kavelruil gaat grond terug naar landbouwondernemers die daarmee weer helemaal klaar zijn voor de toekomst.”, aldus landbouwgedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland. Op 18 oktober ondertekenen 10 agrariërs, de provincie, het Rijk en Nuon een kavelruilovereenkomst. Het gaat om een oppervlakte van ruim 600 voetbalvelden groot.

Betere landbouwstructuur
Voor de ontwikkeling van het Wieringerrandmeer had de provincie Noord-Holland 550 hectare grond in bezit. De provincie zet deze grond in voor het verbeteren van de landbouwstructuur in de Kop van Noord-Holland en houdt daar nu nog een derde van over. Gedeputeerde Elisabeth Post (Grondzaken): “Met de ruil krijgen de betrokken landbouwbedrijven grotere en handigere kavels. Daarnaast maakt de ruil een windpark van Nuon mede mogelijk. Ik ben zeer tevreden met deze grootse ruil, die niet was gelukt zonder de medewerking van het Rijk.” 

Nieuwe mogelijkheden
Het Wieringerrandmeerproject heeft de mogelijkheden voor agrarische ondernemers in het gebied jarenlang beperkt. Dit project moest een impuls geven aan de Kop van Noord-Holland met de aanleg van een recreatiemeer en een groot aantal woningen. Nadat het project werd gestopt, is samen met de betrokken partijen een plan voor agrarische structuurverbetering opgesteld. Met de kavelruil ontstaan nu weer nieuwe mogelijkheden voor de agrarische bedrijven in het gebied.

advertentie