Kaalslag in particuliere tuinen gevolg van liberaal bomenbeleid?

advertentie

Foto: aangeleverd. Bomen zijn nuttig en beeld bepalend

HOLLANDS KROON – De Protestantse Gemeente Wieringen stond enige tijd geleden op het punt een grote boom op het terrein van het Oosterlander kerkje te kappen. Binnen de bebouwde kom geldt voor particulieren namelijk geen vergunnings- of meldingsplicht meer voor het verwijderen van een eigen boom.

Wel adviseert de gemeente om altijd de omgeving (buren) op te hoogte te brengen van de werkzaamheden. Dat had het kerkbestuur verzuimd. Buurman Andries Veenstra wist te voorkomen dat de boom gekapt werd.

Dit meningsverschil zou niet ontstaan zijn als de gemeente Hollands Kroon het bomenbeleid vorig jaar niet had gewijzigd. De meeste particuliere bomen blijken voor de gemeente niet de moeite waard. ‘Niet beschermwaardig’ is geconcludeerd. Voordien moest een particuliere eigenaar van een boom toestemming vragen aan de gemeente.

Om een dikke boom om te kunnen zagen was een (omgevings)vergunning nodig. Nu mag men naar eigen believen een boom die niet op de ‘bomenlijst’ staat verwijderen. Hoe zal dat in de toekomst uitpakken? Ieder die maar een beetje last heeft van zijn boom en dat zwaarder laat wegen dan het natuurschoon dat de boom vertegenwoordigt, zal deze opofferen. En er staan nogal wat bomen op particuliere terreinen.

Moeten die bomen dan niet beschermd worden door de overheid? In Hollands Kroon in ieder geval niet. Hier zijn ze vogelvrij. De overheid heeft een grote verantwoordelijkheid waar het de bescherming van de natuur betreft. Hollands Kroon heeft die verantwoordelijkheid wat al te makkelijk neergelegd bij de particuliere boomeigenaren. Hier speelt namelijk niet alleen het individuele belang, maar het algemene belang een minstens zo belangrijke rol. In hoeverre heeft de gemeenteraad invloed gehad op dit ontgroenende beleid? Moet er eerst een kaalslag in particuliere tuinen plaatsvinden voordat onze plaatselijke volksvertegenwoordigers actie ondernemen?

Bomen en struiken in je tuin zorgen voor een beter leefmilieu, alleen al door hun aanwezigheid, maar ook doordat ze koolstofdioxide omzetten in zuurstof. We moeten daarom zuinig zijn op onze bomen. Mevrouw de Boer kwam er dinsdag 26 maart een ‘boompje over opzetten’ tijdens het inspreekuur voor burgers. Zij haalde het gebeuren rond de Oosterlandse es nog eens aan. Een groepje omwonenden protesteerde na het voorval heftig bij de Protestante Gemeente over de gang van zaken rond de boom. De dialoog met de Protestante Gemeente verliep volgens De Boer zeer stroef. Een dominee trad dan ook op als bemiddelaar, waarna werd besloten de boom eerst te laten beoordelen op gezondheid door een deskundige.

Hangende dat onderzoek zal de boom vooralsnog blijven staan. De Boer vroeg zich af hoe privé de grond eigenlijk is waarop de boom staat. De boom is namelijk beeldbepalend en een onderdeel van het Oosterlandse landschap. En dat landschap is van ons allemaal. Ook vroeg zij zich af waarom er 230 bomen van de bomenlijst zijn verdwenen en deed een beroep op de raad om alles er aan te doen om die bomen weer terug op de lijst te krijgen. Zij besloot haar betoog met de opmerking dat wij alle bomen hard nodig hebben…

advertentie