Johan Remkes én vele Wieringermeerders teleurgesteld

advertentie

Oud-commissaris van de koning Johan Remkes.

HOLLANDS KROON – Het ‘Huis van Thorbecke’ is volgens Johan Remkes aan een grondige renovatie toe. Hij schreef daar een plan voor dat ook voorziet in een correctief referendum. De oud-commissaris van de koning vindt het teleurstellend dat zijn advies om dat bindende correctief referendum in te voeren door de regering wordt genegeerd. Als het aan het kabinet ligt komt het er beslist niet.
Notabene D’66 blijkt bij monde van minister Ollongren faliekant tegen, terwijl haar partij bij oprichting groot voorstander was van verregaande burgerparticipatie. De achterliggende gedachte bij de democraten is nu dat het ‘volk’ geen verstand van zaken heeft en dat politici beter weten wat goed is voor Nederland. Ollongren denkt dat referenda niet het geëigende instrument zijn voor burgerparticipatie.

Remkes is teleurgesteld en dat zijn de meeste inwoners van Wieringermeer waarschijnlijk ook na het resultaat van de raadsvergadering van dinsdag 25 juni. Zij zien zich nauwelijks vertegenwoordigd in de raad van Hollands Kroon, die zich schaarde achter het gewraakte Gebiedsplan Wieringermeer. Daarmee verzuimden de raadsleden in de bres te springen voor de bedreigde bestaansbron en -leefomgeving van de Wieringermeerders. Zelfs de linkse partijen konden alleen maar instemmen met een amendement dat tot strekking had achteraf draagvlak te creëren. Iets dat een onmogelijke opgaaf lijkt voor de verantwoordelijke wethouder.

Fundamentalisme
Bij invoering van een landelijk correctief referendum zou dat instrument ook in het verschiet liggen op gemeentelijk niveau. Dan zou er een middel zijn om de mannen en vrouwen in de raad op de vingers te tikken. Zij laten zich namelijk teveel leiden door de vraag vanuit de markt zonder voldoende rekening te houden met de belangen van de bewoners. Dat allesoverheersende denken in ‘markt-termen’ wordt ook wel eens ‘marktfundamentalisme’ genoemd. Alles moet er voor wijken. Als eenmaal een ontwikkelingsrichting in gang is gezet is deze moeilijk meer te stoppen. Zo’n gang van zaken wordt ook wel eens vergeleken met een rijdende trein: eenmaal in beweging kan deze moeilijk tot stoppen gedwongen worden. Niemand durft aan de noodrem te trekken. Alle principes worden vergeten ten bate van een consensus die wordt opgelegd door ‘de markt’…

advertentie