Jeugdzorg loopt spaak als minister niet in actie komt

advertentie

REGIO – Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mag niet langer zijn ogen sluiten voor de problemen in de jeugdzorg in achttien Noord-Hollandse gemeentes. Dat stellen GroenLinks-Tweede Kamerlid Lisa Westerveld en twaalf GroenLinks-fractievoorzitters in een brandbrief aan de minister.

Als er niets gebeurt worden jongeren mogelijk gedwongen uit te wijken naar een andere provincie voor gesloten jeugdzorg. Met als gevolg dat ze uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald. Ook Lilian Peters, fractievoorzitter van GroenLinks Hollandskroon, heeft de brief ondertekend.
De gemeentes in De Kop van Noord-Holland en West-Friesland besloten eerder dit jaar de aanbesteding van jeugdzorg weg te halen bij Transferium/Parlan en te gunnen aan een nieuwe aanbieder. Hierdoor moet Transferium de deuren sluiten. Hier is veel ophef over ontstaan. Jongeren zelf, ouders, jeugdzorgmedewerkers en andere specialisten vrezen dat de zorgcontinuïteit niet gewaarborgd wordt.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Lisa Westerveld: “Jongeren met hele complexe problemen mogen niet de dupe worden van gaten in de wet. De minister wijst in zijn antwoorden steeds naar wethouders. Terwijl dit zijn wet is, en dus zijn politieke keuze. Samen met mijn collega’s uit de provincie Noord-Holland vraag ik De Jonge daarom in actie te komen voor de continuïteit van zorg voor deze kwetsbare groep.”

De GroenLinks-politici stellen in een gezamenlijke brief dat de minister niet lijdzaam kan blijven toezien hoe de problemen rond de jeugdzorg zich blijven opstapelen.

We hebben hier te maken hebben met jongeren met zeer complexe problemen die vaak al een lange geschiedenis in de jeugdhulp hebben. Deze groep is juist gebaat bij stabiliteit. De minister kan niet met droge ogen volhouden dat dit alleen een verantwoordelijkheid is van de gemeenten. Het is klip en klaar dat de keuze voor het aanbesteden als inkoopmodel niet werkt. Hoe kan een patiënt een vertrouwensbestand opbouwen met zijn hulpverlener als dat steeds voor een korte periode is? De minister moet zijn verantwoordelijk nemen om de weeffouten in het aanbestedingsmodel op te lossen.

Hieronder de brief die is gericht aan minister De Jonge:

Geachte Minister De Jonge,

Middels deze brief willen wij onze grote zorgen delen over de toekomst van de jongeren in Transferium in Heerhugowaard. Via een openbare aanbesteding is de gesloten Jeugdzorg namens 18 Noord-Hollandse gemeenten gegund aan een nieuwe aanbieder waardoor Transferium mogelijk de deuren zal sluiten.

Hier is veel ophef over ontstaan. Jongeren zelf, ouders, jeugdzorgmedewerkers en andere specialisten zijn bang dat de zorgcontinuïteit niet gewaarborgd wordt. Dit zorgt voor grote onrust, omdat we hier te maken hebben met jongeren met zeer complexe problemen die vaak al een lange geschiedenis in de jeugdhulp hebben. Deze groep is juist gebaat bij stabiliteit.

Aanbieders zijn verplicht lopende trajecten af te maken zodat kinderen die nu zorg ontvangen niet van zorgaanbieder hoeven te wisselen. Echter, dat veronderstelt wel dat de zorgaanbieder blijft bestaan en dat het voortbestaan niet wordt bedreigd door financiële problemen. Ons is te ore gekomen dat Parlan in grote financiële problemen kan komen door verplichtingen rondom het vastgoed. Kunt u voorzien in een oplossing zodat Parlan de zorgcontinuïteit kan garanderen? Een solide financiële basis is een voorwaarde voor goede zorgcontinuïteit. Daar waar het stelsel daar niet in voorziet, vinden wij dat de stelselverantwoordelijke moet ingrijpen.

Het stelsel schiet tekort op dit punt. Dit betekent dat voor de jongeren die momenteel worden geholpen in Transferium er geen garantie is dat zij hun traject met de voor hen bekende zorgverleners kunnen afmaken. Daarnaast zal Transferium grote moeite hebben personeel vast te houden. Ondanks dat de uitvoering van de Jeugdwet is belegd bij gemeenten, bent u als minister verantwoordelijk voor het stelsel en daarmee ook voor deze lacune.

Daarom doen wij een dringend beroep op u. Wij vragen aan u de garantie te geven dat deze jongeren in de regio kunnen blijven en met hun huidige behandelaren het traject kunnen afmaken. Nogmaals willen we u meegeven dat het om een kleine groep jongeren met zeer complexe problemen gaat. Deze jongeren mogen niet de dupe worden van een systeem met weeffouten. Wij willen u vragen om op zeer korte termijn duidelijkheid te geven aan de jongeren, hun ouders en het personeel.

Met vriendelijke groet,

Namens GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld en de betreffende GroenLinks fractievoorzitters

Alkmaar- Bastiaan De Leeuw
Bergen (NH)- Femke Ouëndag
Castricum- Hannie Lutke Schipholt
Den Helder- Marije Boessenkool
Heerhugowaard- Christiaan Kwint
Hollands Kroon- Lilian Peters
Hoorn- Patricia Kusters
Koggeland- Saskia Borgers
Langedijk- Soledad van Eijk
Noord-Holland (Statenfractie) Zita Pels
Schagen- Lambert Riteco
Texel- Jaap Vlaming

advertentie