jaarrapport inclusio

advertentie

INGEZONDEN – Via uw medium het jaarrapport gelezen. Dat zit wel prima in elkaar, maar ook voor zo’n rapport kan je professionals inhuren.

Onderstaand een ingezonden artikel. De redactie stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoud hiervan.

Maar waar het nu om draait, de balans met exploitatierekening, met winst en verlies, is niet bijgevoegd. Hoe kan je dan als burger van Hollands Kroon er achter komen, waarom de gemeente 1.5 miljoen aan Incluzio moest bij betalen.

Andere gemeenten die met dit bureau in zee gingen, hebben banden met dit bedrijf verbroken vanwege wanprestatie. Is Hollands Kroon niet wakker?? Het rapport geeft alleen maar aan, waar ze veranderingen in hebben aangebracht, maar is het zoveel beter dan in de tijd dat de gemeente zelf bezig was die zorg te verlenen??

Als in 2018 andermaal een groot tekort ontstaat, zal de gemeente zich toch ernstig moeten bedenken.

Naam van inzender bekend bij de redactie

 

advertentie