Is de gemeente Hollands Kroon een professioneel sloopbedrijf?

advertentie

(door: Kees Zwaan)

Hollands Kroon – Op 20 september vergaderden het College van B&W en de gemeenteraad van Hollands Kroon noodgedwongen in het gemeentehuis van Wognum, het voormalige paleis van Dirk (DSB) Scheringa.

Piet Bruijstens (Senioren Hollands Kroon) nam tijdens deze zitting afscheid. Hij vond het welletjes na zoveel jaren politicus te zijn geweest. Een andere Piet volgt hem op: Piet Dijkstra, die enthousiast op het pluche plaatsnam. Hij heeft er duidelijk zin in, werd plechtig door burgemeester Jaap Nawijn geïnstalleerd én moest daarvoor een eed afleggen.

Er kwamen verschillende zaken aan bod. Zoals het beleid dat was ingezet rond de voorschoolse opvang van peuters, waar grof op was bezuinigd, iets dat het College nu wil terugdraaien. Paul de Groot (Christen Unie) had er geen goed woord voor over. Hij vond dat het College zich heeft ontpopt als een professioneel sloopbedrijf. Volgens De Groot liet het College dat ook zien bij de bezuinigingen in de thuiszorg. Allemaal onverstandige bezuinigingsmaatregelen die nu moeten worden gerepareerd.

Aan de Oudelanderweg wil het College intensieve kippenhouderij toestaan. Progressief Hollands Kroon en Groen Links zijn daar faliekant tegen. Jan Eichhorn (Groen Links) vindt intensieve veehouderij slecht voor milieu, mens én dier. Kortom, slecht voor de natuur. De komst van een immense kippenfabriek lijkt op dit moment niet denkbeeldig, omdat er weinig verzet is in de gemeenteraad.

Gelukkig is er wel een bedrag van 300.000 euro overgehouden. Het boekjaar 2015 is met een batig saldo afgesloten. Wethouder Theo Meskers zegt dan ook over het beleid van de gemeente: ‘het College regeert met de hand op de knip’. En dat hebben we geweten toen de thuiszorg van hulpbehoevende bejaarden werd afgepakt: in het belang van de gemeentelijke knip van Meskers.

Wethouder Mary Van Gent gaat het drank- en drugsgebruik in Hollands Kroon aanpakken. Op scholen zal de komende tijd preventieve voorlichting worden gegeven. Alle kinderen moeten weten dat drank en drugs slecht zijn voor de gezondheid. Elbert Volkers (PvdA) vindt eigenlijk dat sport en alcohol niet samengaan en wil dat sportkantines minder alcohol tappen.

Het was opvallend dat er weer veel afkortingen werden gebruikt. Hier zijn er enkele die voor de gemeenteraadsleden misschien gesneden koek zijn, maar voor de doorsnee burger geheimtaal: IKC, LEA (meisjesnaam?), SMI, VVE (Vereniging Van Eigenaren?), BOA (constrictor?), IBAPS, BERAP. Ik blijf pleiten voor begrijpelijk Nederlands, zodat een ieder kan volgen wat de heren en dames van de Raad zeggen en niet na vijf minuten afhaken… 

advertentie