Inwoners provincie Noord-Holland duur uit met afvalstoffenheffing

advertentie

NOORD HOLLAND – Inwoners van de provincie Noord-Holland betalen dit jaar in vergelijking met de rest van Nederland relatief veel afvalstoffenheffing.

Zo bedraagt de heffing voor een eenpersoonshuishouden in Noord-Holland dit jaar gemiddeld €228,53, wat 17,4% duurder is dan het landelijk gemiddelde van €194,65. Dit blijkt uit onderzoek door AfvalcontainerShop.nl, dat de afvalstoffenheffingen in alle Nederlandse gemeenten vergeleek.

Voor een tweepersoonshuishouden in Noord-Holland bedraagt de gemiddelde heffing dit jaar €293,09, wat zelfs 25,0% duurder is dan het landelijk gemiddelde van €234,54. Meerpersoonshuishoudens met drie of meer personen zijn met een gemiddelde afvalstoffenheffing van €298,03 19,3% duurder uit dan het landelijk gemiddelde van € 249,78.

Gemiddeld steeg de gemeentelijke heffing in Noord-Hollandse gemeenten dit jaar met 1,1% voor eenpersoonshuishoudens, 1,2% voor tweepersoonshuishoudens en 1,4% voor meerpersoonshuishoudens van drie of meer personen.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt verder dat de jaarlijkse afvalstoffenheffing in 2018 in 52,2% van alle Nederlandse gemeenten hoger uitvalt dan in 2017. In 25% van de gemeenten blijft de heffing gelijk, terwijl de mensen in 22,7% van de gemeenten minder gaan betalen voor de afvalheffing. Gemiddeld stijgen de kosten in 2018 met ongeveer €3,40 per jaar, maar in sommige gemeenten loopt de prijsstijging op tot enkele tientjes per inwoner.

Grote verschillen
Ook tussen de Noord-Hollandse gemeenten zijn flinke verschillen te ontdekken. Zo bedraagt de afvalstoffenheffing voor eenpersoonshuishoudens in Blaricum dit jaar slechts €138,84, terwijl eenpersoonshuishoudens in Bloemendaal een bedrag van €310,41 moeten afdragen.

Diftar
Bijna 40 procent van alle Nederlandse gemeenten hanteert in 2018 een variabel tarief (diftar). De afvalstoffenheffing is dan afhankelijk van het aantal ledigingen van een container, het aantal aangeboden huisvuilzakken, of zelfs het aantal kilo huishoudelijk afval dat wordt opgehaald. In Noord-Holland hanteren alle gemeenten dit jaar echter nog vaste tarieven.

De volledige onderzoeksresultaten, inclusief interactieve kaarten en gegevens per gemeente, zijn te vinden op: https://www.afvalcontainershop.nl/afvalstoffenheffing-onderzoek

advertentie