Ingezonden reactie van de firma Jonker-Blokker

advertentie

De redactie van Noordkopnieuws ontving een ingezonden brief van de firma Jonker-Blokker. De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud. Deze komt geheel ten deel aan de inzender.

De Botswagens zullen de zomerkermis van Hippolytushoef niet bezoeken. Burgemeester Jaap Nawijn heeft willens en wetens gebruik gemaakt van zijn recht de botsauto’s níet te plaatsen op de zomerkermis van Hippolytushoef. De reden van zijn weigering is u allen bekend. Híj vind het onveilig!

Waar deze onveiligheid zit is bij ons niet bekend.
Wat wel bij ons bekend is over onze autoscooter willen wij u niet onthouden.
-Jaarlijks wordt onze attractie verplicht gekeurd en gecertificeerd door een bevoegde keuringsinstantie (AKI, door het ministerie van VWS aangewezen keuringsinstantie)
-Wij zijn in het bezit van een officiële Brandoverslagberekening welke aangeeft dat onze autoscooter géén brandoverslag heeft.

-Volgens het nieuwe landelijke Veiligheidsbeleid welke officieel per december 2017 is vastgesteld voldoen wij aan de criteria 2 meter van belendende gebouwen af te staan, we staan met de botswagens nu 4,20 van belendende gebouwen af.

Wij hebben een afwijzing gekregen van de ingediende herziene plattegrond welke per 22 mei j.l. hebben verstuurd naar de Gemeente Hollands Kroon, op grond van veiligheid en brandoverslag.
U zult begrijpen dat wij dit niet konden accepteren.

Dan scherts de heer Jaap Nawijn met trieste gevallen als de vuurwerkramp van Enschede, de brand welke inpandig uitbrak bij het café in Volendam en om zijn verhaal kracht bij te zetten het Monstertruck verhaal in Haaksbergen, wat helemaal niets met de opstelling van de kermis van Hippolytushoef te maken heeft, sterker nog, al deze verhalen hebben geen impact gehad op de landelijke regelgeving waaraan wij als kermisexploitant moeten voldoen. In onze optiek is dit een bewust manier om onrust te zaaien bij zijn eigen bevolking. Wij voldoen met onze attractie de Botswagens aan alle veiligheidseisen welke landelijk gesteld worden.

Wanneer de heer Jaap Nawijn zo ontzettend gaat, voor de veiligheid dan zou hij als koploper zorg moeten dragen dat hij zijn zaken op orde heeft.
Namelijk de door de Overheid opgelegde verplichting van het opvragen van onze verplicht gestelde RAS-nummers, dit zijn de hoogste veiligheidseisen welke door de Overheid zijn opgelegd.
(Dit zijn kentekenplaten welke per februari 2017 verplicht zijn gesteld door de Overheid en welke alle gemeenten in Nederland verplicht zijn op te vragen, elke kermis attractie die motorisch aangedreven is, is voorzien van een uniek RAS-nummer, dit hoort de gemeente te controleren anders mag een gemeente helemaal geen vergunning verstrekken.)

De heer Jaap Nawijn creëert voor zichzelf en de volledige bevolking van Gemeente Hollands Kroon een uiterst onveilige situatie deze RAS-nummers niet op te vragen en te controleren, deze taak ligt bij elke gemeente in Nederland. Landelijk worden attracties afgebroken indien zij niet in het bezit zijn van deze RAS-nummers.

Ondanks dat de gemeente deze RAS-nummers niet op heeft gevraagd controleert de organiserende Stichting SBNK de attracties wel op de aanwezigheid van de keuringscertificaten.
Alleen het bevoegd gezag heeft toegang tot deze RAS-nummers.

De vraag, of de attracties welke geplaatst worden in de gemeente Hollands Kroon voorzien zijn van de betreffende Ras-nummers is nooit gesteld vanuit Gemeente Hollands Kroon, terwijl er landelijk door alle Gemeenten ons deze verplichting wordt opgelegd, hoe veilig wil de heer Jaap Nawijn zichzelf profileren naar de pers en naar zijn bevolking om zó nalatig te zijn.

Gezien het bovenstaande zijn wij er inmiddels wel uit dat het weglaten van de Autoscooter niets meer te maken heeft met de veiligheid maar alles te maken heeft met de willekeur van de heer Jaap Nawijn.

Een autoscooter die al meer als 25 jaar op één en dezelfde locatie staat is n.l. niet opeens de afgelopen 2 jaar “onveilig”.
Uiteindelijk voelde het natuurlijk voor ons als een warme deken dat er zoveel solidariteit onder onze kermiscollega’s was om de complete kermis maar af te blazen.
Maar onze verantwoording ging spreken en deze stap, welke alle exploitanten wilde maken, zal ten koste gaan van zowel de financiële positie van de horeca ondernemers als zowel de financiële positie van de exploitanten zelf, het zal ons cultureel erfgoed met betrekking tot de geschiedenis van Hippolytushoef ook zeker geen goed doen en dan niet te vergeten zal dit niet goed doen voor de inwoners welke jaarlijks terugkeerden naar deze mooie traditionele kermis.

In onze afweging hebben wij dit allemaal meegenomen in het besluit de kermis toch doorgang te laten vinden, onze verantwoording en onze morele visie hebben bijgedragen aan de doorgang van deze traditionele kermis. Zeer verdrietig zijn we hier wel van.
Wanneer je gelooft in eerlijkheid en je hebt oprecht gestreden voor een eerlijk en oprecht verhaal is het vonnis zwaar te verdragen, gezien de botswagens op deze locatie in Hippolytushoef de laatste 25 jaar zonder problemen of onveilige situaties heeft gezorgd.

De kermis Bond BOVAK heeft als laatste nog een gesprek aangevraagd met de Gemeente Hollands Kroon in een verwoede poging een oplossing te creëren voor deze pijnlijke situatie maar de Gemeente Hollands Kroon is opgestaan en heeft het gesprek verlaten.
Hierbij moet ik tevens melden dat ik het uiterst vreemd vind dat deze Burgemeester de locatie van de Botswagenbaan de afgelopen 5 jaar heeft veilig geacht, betekent dit dan dat hij in zijn ambtsperiode de complete bevolking van Hippolytushoef willens en wetens in een onveilige situatie heeft gebracht? Dan moeten we twijfelen aan zijn geschiktheid als uitvoerder van zijn ambt als Burgemeester zijnde.

Hoogachtend Fa. Jonker-Blokker
Karin

advertentie