INGEZONDEN: Plannen huisvesting arbeidsmigranten aan de Dorsmolen 15 Wieringerwerf.

advertentie

WIERINGERWERF – Huisvesting van arbeidsmigranten is een heikel onderwerp; er is meer behoefte dan er nu gereguleerd aangeboden wordt en gerealiseerd is. Waar de vraag groter is dan het aanbod ontstaan ontoelaatbare en onveilige woonomstandigheden. Betrokkenen verdienen een fatsoenlijk dak boven hun hoofd.

Er zijn plannen om arbeidsmigranten te gaan huisvesten in het pand aan de Dorsmolen 15; een prima idee, immers dicht bij de woonkern, het gebouw staat al geruime tijd leeg en hiermee wordt verpaupering/leegstand voorkomen.

Bij bestudering van de plannen blijkt het te gaan om het mogelijk huisvesten van 80 arbeidsmigranten. Het bestaande gebouw is daar niet groot genoeg voor, er zullen dus woonunits bij moeten worden geplaatst. Daar zit wat ons betreft de kneep: waarom beperkt het college de huisvesting niet tot de bestaande bebouwing en wil het middels een vereenvoudigde procedure, de zogenaamde kruimelprocedure, dit initiatief mogelijk maken?

Hollands Kroon propageert een regiegemeente te zijn. Neem de regie en zeg “tot hier en niet verder”. Gebruik het terrein om de parkeerproblematiek op te lossen. Daar wordt gezien de recente publicatie in de Schager Courant nogal luchtig over gedaan: men zou veelal met de bus komen en gaan…. Ga eens kijken bij locatie voorheen Driessen aan de Stek en zie hoeveel auto’s daar staan.

Kortom: prima initiatief en plan, maar in deze omvang is te groot. Wij hebben het college hierover inmiddels een aantal schriftelijke vragen gesteld met als belangrijkste doel aanpassing van de plannen.

Namens fractie en bestuur afdeling PvdA Hollands Kroon, Folkert Niemantsverdriet, voorzitter.

advertentie