INGEZONDEN: Alleen bowlen?

advertentie

Hoe is het gesteld met het verenigingsleven in Hollands Kroon? Vinden belangengroepen, verenigingen, commissies en adviesraden wel een luisterend oor bij de gemeente? Ervaren zij voldoende ondersteuning? Is er wel een dialoog tussen burgers en gemeentebestuur? Alleen door naar elkaar te luisteren en elkaar serieus te nemen kunnen we de kwaliteit van onze samenleving verhogen.

Kapitaal
De Amerikaan Robert Putnam schreef een boek waarin hij het belang van verenigingen voor de samenleving beschrijft. Hij ziet het verenigingsleven als ‘sociaal kapitaal’. Wat is volgens hem dat ‘sociale kapitaal’? Hij betoogt dat een hoge verenigingsgraad binnen een samenleving het onderlinge vertrouwen bevordert omdat men waarden en normen deelt; er is een sterk gevoel van ‘erbij horen’. Men vertrouwt elkaar en dan is het gemakkelijker om afspraken te maken. In Amerika is deze gemeenschapszin aan het verdwijnen; in Nederland is de situatie vergelijkbaar.

Vertrouwen
Door een tekort aan sociaal kapitaal is er te weinig intermenselijk vertrouwen. Vertrouwen is de basis voor een goed functionerende samenleving. Tegelijkertijd ondermijnt een tekort aan vertrouwen de democratie. Het democratische proces loopt gevaar. Steeds weer laat de politiek zien dat zij de burgers wantrouwt. De burgers op hun beurt wantrouwen de politiek. “Een land heeft belang bij het beschikken over veel sociaal kapitaal. In zichzelf omdat het de integratie bevordert, maar ook omdat het een positief beeld van de overheidsstaat stimuleert”, aldus Putnam. Gedeelde waarden en normen, netwerkvorming en vertrouwen zijn belangrijke elementen van het sociaal kapitaal…

Kees Zwaan

Hollands Kroon

advertentie